Thi GRE hay GMAT?

  • Happily working away at her desk

Đó là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn dự định lấy bằng MBA hoặc bằng thạc sĩ chuyên ngành (ví dụ: Thạc sĩ về tài chính), rất có thể bạn sẽ phải tham gia một bài kiểm tra tiêu chuẩn khác. Nhưng bạn không nhất thiết phải thi GMAT®. Ngày càng có nhiều trường kinh doanh chấp nhận điểm GRE® hoặc GMAT®. Vậy bạn nên làm bài kiểm tra nào? Hãy tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt và lý do tại sao Bài kiểm tra Tổng quát GRE® có thể thực sự là một lựa chọn tốt hơn.

Có lợi ích gì khi làm Bài kiểm tra Tổng quát GRE® so với GMAT®?

Một số người xem Bài kiểm tra Tổng quát GRE® có lợi hơn vì tính linh hoạt của nó. Nói một cách đơn giản, Bài kiểm tra Tổng quát GRE® là bài kiểm tra tuyển sinh sau đại học duy nhất có thể được sử dụng để áp dụng cho một loạt các chương trình MBA, thạc sĩ chuyên ngành kinh doanh, thạc sĩ khoa học kỹ thuật, JD và PhD. Điều này cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn hơn và khả năng đăng ký vào nhiều chương trình hơn trên thế giới.

Cũng quan trọng không kém, Bài kiểm tra Tổng quát GRE® cho phép người dự thi xem trước và xem lại các câu hỏi, bỏ qua rồi quay lại câu hỏi và thay đổi câu trả lời, tất cả trong một phần. Do đó, họ có thể sử dụng nhiều chiến lược làm bài thi của riêng mình hơn.

Thí sinh cũng có thể sử dụng máy tính trên màn hình trong phần Quantitative Reasoning, điều này cho phép họ tập trung vào suy luận hơn là tính toán.

Ngoài ra, những người tham gia Bài kiểm tra Tổng quát GRE® có thể tận dụng tùy chọn dịch vụ ScoreSelect®. Điều này cho phép mọi người tham gia bài kiểm tra nhiều lần và chỉ gửi điểm số tốt nhất của họ đến các trường mà họ đã chọn.

Các chương trình MBA xem điểm Bài thi Tổng quát GRE® và điểm GMAT® như nhau không?

Hầu hết các chương trình MBA chỉ ra rằng họ xem điểm của Bài kiểm tra Tổng quát GRE® và GMAT® như nhau. Trên thực tế, gần 8 trong số 10 chương trình MBA báo cáo rằng họ không có sở thích riêng một bài thi nào. Cả GRE và GMAT đều được chấp nhận bình đẳng.