Thi GRE nhiều lần

  • When GRE

Điểm GRE kém sẽ khiến bạn bị loại khỏi chương trình mà bạn muốn đăng ký. Đây là sự sự thật cay đắng mà tất cả các bạn muốn tránh. Nhận ra rằng bạn có thể thi GRE nhiều lần, nhiều thí sinh muốn cải thiện điểm số của mình bằng cách thi lại.

Tuy nhiên, trước khi quyết định thi lại GRE, hãy cân nhắc những điều sau:

1. Tiềm năng cải thiện điểm số:
Đánh giá xem bạn có đủ thời gian để cải thiện đáng kể điểm số của mình hay không. Một vài điểm phụ có thể không đảm bảo nỗ lực làm lại bài kiểm tra.

2. Hủy điểm:
Một số trường đại học cho phép bạn chọn gửi điểm, trong khi những trường khác yêu cầu bạn báo cáo tất cả điểm trong 5 năm qua. Hãy nhận thức được các chính sách tại các trường ưu tiên mà bạn sẽ nộp đơn.

3. Thời gian chuẩn bị:
Chuẩn bị tốt trước khi thi lại GRE. Hiểu những lĩnh vực cần cải thiện và tạo một kế hoạch nghiên cứu được nhắm mục tiêu. Bạn không nên vội vàng thi lại GRE khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.

4. Phí kiểm tra:
Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải trả lại phí đăng ký cho mỗi lần thi GRE. Và đây có thể là gánh nặng tài chính cho khá nhiều bạn khi muốn thi lại GRE.