Ưu thế của GRE

  • feature_gretest-600×338

Chấp nhận rộng rãi

Bài thi GRE là kỳ thi được sử dụng rộng rãi nhất để tuyển sinh sau đại học. Hơn 1300 trường kinh doanh chấp nhận GRE cho MBA và các chương trình sau đại học chuyên nghiệp khác tại 94 quốc gia. GRE cũng đang được các trường luật hàng đầu chấp nhận cho các chương trình J.D. (Juris Doctor) ở Mỹ. Hiện tại, khoảng 50 trường luật ở Hoa Kỳ xem xét điểm GRE để tuyển sinh, bao gồm các trường luật tại Harvard, Yale và Columbia.

Tính năng kiểm tra thân thiện với người dùng

GRE là bài kiểm tra dựa trên máy tính duy nhất cho phép bạn bỏ qua, đánh dấu, xem lại và thay đổi câu trả lời của mình. Điều này cho phép người dùng đánh dấu lại các câu hỏi mà họ gặp khó khăn khi trả lời ban đầu. Với tính năng GRE Scoreselect, thí sinh có thể lựa chọn chỉ gửi điểm số tốt nhất của mình đến các trường đào tạo sau đại học tương lai. Vì các bài kiểm tra tổng quát GRE có thể được thực hiện tối đa 5 lần trong một năm với khoảng cách tối thiểu là 21 ngày giữa hai kỳ kiểm tra liên tiếp, học sinh có nhiều cơ hội để chuẩn bị cho GRE và đạt được điểm số mong muốn. Những tính năng độc đáo này làm cho GRE trở thành một trong những bài kiểm tra thân thiện với người dùng nhất trên thế giới.

Giá trị của điểm số

Điểm GRE có giá trị trong vòng 5 năm. Điều này cho phép đủ thời gian để các ứng viên đăng ký nhập học sau đại học sau khi họ đã hoàn thành bài kiểm tra. Ngoài ra, điểm GRE có thể được gửi đến nhiều trường với một khoản phí tối thiểu. Điểm chính thức của GRE có sẵn sau 10-15 ngày kể từ ngày làm bài kiểm tra. Tuy nhiên, sinh viên có thể xem điểm không chính thức của mình ngay sau kỳ thi và quyết định xem họ có muốn gửi điểm số đó đến các học viện được chỉ định hay không.