Vai trò của GRE

  • GRE Score

Điểm GRE bao nhiêu là tốt khi nộp đơn xin học sau đại học?

Để trả lời câu hỏi này, cách tốt nhất là bạn hãy tìm hiểu số liệu thống kê của những trường bạn dự định sẽ nộp đơn. Các trường thường công bố điểm GRE trung bình của các thí sinh được chấp nhận trong những năm trước. Bạn hãy cố gắng đạt mức điểm GRE trung bình đó hoặc cao hơn. Ví dụ Chương trình MS in Computer Science của Georgia Institute of Technology (Gatech) có yêu cầu điểm GRE tối thiểu là 153 phần Verbal, 155 phần Quantitative, và 3.0 phần Essay. Bạn nên hiểu số điểm này thường được gọi là "cut-off score". Nếu bạn có điểm thấp hơn "cut-off scores" thì hồ sơ của bạn sẽ không có cơ hội được xem xét. Đương nhiên vì Gatech là một trường rất mạnh về Engineering, để tăng mức độ cạnh tranh bạn cần đạt mức điểm GRE cao hơn rất nhiều "cut-off scores".

Điểm GRE có mức độ ảnh hưởng như thế nào?

Hội đồng tuyển sinh sau đại học sẽ đánh giá bộ hồ sơ một cách tổng quát, xem xét tất cả các thành phần mà bạn đã nộp như là bảng điểm, bài luận, CV. Tuy nhiên hầu hết các chương trình sau đại học hàng đầu đều ưa thích điểm GRE có thứ hạng từ 90 percentiles trở lên (90th or better) cho phần Verbal và Quantitative, và điểm Essay từ 5-6. Điểm GRE trung bình khối Engineering của MIT là 161 trên 170 phần Verbal, 4.5 trên 6 phần Writing, và 167 trên 170 phần Quantitative. Rất nhiều chương trình sau đại học tốt nhất tại Mỹ thường chấp nhận sinh viên có số điểm hoàn hảo ít nhất một trong các phần của bài thi GRE (như là 170/170 phần Quant). Vì vậy số điểm GRE càng cao, cơ hội cạnh tranh của bạn càng lớn (the better your GRE scores are, the more competitive you will be.)

Các bạn có thể tham khảo điểm GRE trung bình của một số trường như sau:
Average GRE Scores