Ý nghĩa điểm GRE

  • feature_writing_notebook_pencil

Ngay cả khi bạn đã chuẩn bị rất nhiều, điểm GRE của bạn vẫn chưa đạt được yêu cầu. Cách bạn chuẩn bị và người bạn chuẩn bị cùng có thể tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, sẽ chỉ có một bộ điểm mà bạn gửi cho những người ra quyết định tuyển sinh. Chính từ những điểm số này, các trường hy vọng sẽ rút ra được nhiều điều về con người của bạn.

Vậy làm thế nào để các trường xem điểm GRE của bạn một cách chính xác? Họ sẽ nghĩ gì về bạn khi bạn gửi cho họ báo cáo điểm của bạn?

Điểm Verbal Reasoning của bạn

Đối với phần Verbal Reasoning của GRE, các chuyên gia tuyển sinh hy vọng hiểu được bạn xử lý tốt các văn bản học thuật như thế nào. Bạn sẽ đưa ra những suy luận không xác đáng, dẫn đến nghiên cứu bị lỗi? Bạn có hiểu sai ý của tác giả không? Bạn sẽ biết nhiều từ xuất hiện trong bài đọc của mình chứ? Theo nghĩa này, GRE là một bài kiểm tra khá hợp lệ.

Điểm Quant Reasoning của bạn

Phần Quant Reasoning thực hiện tốt công việc đo lường cách bạn lập luận với các con số và giải quyết các vấn đề có tính chất toán học. Tất nhiên, các vấn đề dựa trên toán học mà bạn gặp phải ở trường trung học, nếu bạn thậm chí gặp những vấn đề như vậy, sẽ có phạm vi khác nhau. Tuy nhiên, điểm GRE cao trong Quant Reasoning cho thấy rằng bạn rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề với các con số.

Điểm Viết phân tích của bạn

Cuối cùng, phần Viết phân tích nhằm mục đích kiểm tra hai kỹ năng riêng biệt. Nhiệm vụ "Phân tích một vấn đề" kiểm tra khả năng của bạn để trình bày rõ ràng và bảo vệ một quan điểm. Mặt khác, nhiệm vụ “Phân tích một lập luận” kiểm tra khả năng của bạn trong việc giải mã suy luận bị lỗi và tìm ra những cách có thể được cải thiện. Khả năng tuân thủ các quy ước của tiếng Anh viết của bạn cũng được phản ánh trong điểm GRE này. Tóm lại, điểm Viết phân tích cao nghĩa là một người viết giỏi, một người sẽ không làm các sinh viên mới tốt nghiệp bối rối với những cụm từ không rõ ràng và các từ bổ nghĩa đặt sai vị trí.