Yếu tố ảnh hưởng điểm GRE

  • GRE Importance

Để có chiến lược luyện thi GRE hiệu quả, đầu tiên các bạn cần biết các yếu tố ảnh hưởng đến điểm GRE. Một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến điểm GRE của mỗi cá nhân và việc hiểu những yếu tố này là rất quan trọng để hiểu chính xác hiệu suất của một người.

1. Sự chuẩn bị:
Điểm GRE có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc bạn sẽ luyện thi GRE như thế nào. Hiệu suất có thể được cải thiện bằng cách làm quen với cấu trúc của bài kiểm tra, luyện tập nhất quán và xem lại nội dung bài kiểm tra.

2. Sự lo lắng trong kỳ thi:
Mặc dù đã chuẩn bị tốt, một số thí sinh có thể cảm thấy lo lắng trong ngày thi chính thức, và điều này có khả năng ảnh hưởng đến hiệu suất của họ. Các kỹ thuật để quản lý sự lo lắng trong kỳ thi, chẳng hạn như các bài tập thở sâu và hình dung tích cực, có thể giúp cải thiện điểm số.

3. Nền tảng giáo dục:
Nếu bạn học ngành khoa học xã hội, rất có thể bạn sẽ cần ôn luyện toán nhiều. Ngược lại, nếu bạn học khoa học kỹ thuật bạn có thể gặp khó khăn với phần Verbal. Nói chung các ứng viên có nền tảng vững chắc về toán học và kỹ năng ngôn ngữ có thể dễ dàng đạt được điểm GRE cao hơn.

4. Cam kết về thời gian:
Thời gian và nỗ lực đầu tư vào việc chuẩn bị cho GRE đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định điểm số. Dành đủ thời gian để học tập và thực hành có thể dẫn đến cải thiện kết quả.