Class Schedule

Thời gian
Tên khóa học
Giáo viên
Địa điểm
Học phí
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 13 - Sep 24 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 13 - Sep 24 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 14 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 28 Online
Aug 15 - Sep 14 Online
Aug 15 - Sep 28 Online

Join one of our top-class exam preparation programs from anywhere in the world. Specifically designed for the virtual world, our in-person classes can now be accessed via a live online format to help you achieve your goals.

Chúng tôi cam kết cung cấp những khóa học chất lượng hàng đầu cho các học viên ngay cả trong những giai đoạn khó khăn như COVID-19. Bất kể mục tiêu của bạn như thế nào và bạn đang ở đâu, hãy khám phá những hình thức học tập sử dụng công nghệ cao của chúng tôi.