Class Schedule

Thời gian
Tên khóa học
Giáo viên
Địa điểm
Học phí
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 03 - Jan 21 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 03 - Jan 21 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 04 - Jan 04 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 05 - Jan 18 Online
Dec 04 - Jan 04 Online
Dec 05 - Jan 18 Online

Join one of our top-class exam preparation programs from anywhere in the world. Specifically designed for the virtual world, our in-person classes can now be accessed via a live online format to help you achieve your goals.

Chúng tôi cam kết cung cấp những khóa học chất lượng hàng đầu cho các học viên ngay cả trong những giai đoạn khó khăn như COVID-19. Bất kể mục tiêu của bạn như thế nào và bạn đang ở đâu, hãy khám phá những hình thức học tập sử dụng công nghệ cao của chúng tôi.