ACT Advanced Course

16.200.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Oct 02 - Nov 13

Thông tin khóa học:

 • View course syllabus
 • Học viên cần làm bài kiểm tra đầu vào nếu chưa thi ACT chính thức
Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi cuối khóa

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức nâng cao về 4 phần (Reading, Math, English, Science) của bài thi ACT
 • Kỹ năng và chiến lược chuyên sâu đối với các dạng câu hỏi của ACT
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi ACT thật
 • Hỗ trợ đăng ký thi ACT

Khóa học bao gồm:

 • 18 buổi học kéo dài trong 6 tuần
 • 36 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành ACT
 • 2 bài kiểm tra giống như thi thật

Lý tưởng cho học viên:

 • Có trình độ đầu vào ACT Reading 26 điểm
 • Mục tiêu ACT 30 điểm hoặc cao hơn
 • Có 1.5 tháng để học tập trung ACT
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Sẽ thi ACT ngay sau khi khóa học kết thúc