ACT Math & Science

8.400.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Học trên lớp
Học riêng phần Math & Science

Thời gian:

Hai, Bốn, Sáu
Jul 09 - Aug 05
4:00 PM - 6:00 PM

Thông tin giáo viên:

location:District 3 Center

31 Võ Văn Tần, Tầng 4
Phường 6,
Quận 3
Hồ Chí Minh

Xem bản đồThời khóa biểu

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi cuối khóa

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức tổng quát về phần Math & Science của bài thi ACT
 • Kỹ năng và chiến lược đối với các dạng câu hỏi của phần ACT Math & Science
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi ACT thật
 • Phiếu giảm học phí cho lớp ACT Reading & English hoặc ACT Complete Course
 • Hỗ trợ đăng ký thi ACT

Khóa học bao gồm:

 • 12 buổi học kéo dài trong 4 tuần
 • 24 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành với chủ đề đa dạng
 • 1 bài kiểm tra cuối kỳ

Lý tưởng cho học viên:

 • Bắt đầu học ACT
 • Có trình độ Math & Science tương đương 20-22 điểm
 • Có 1 tháng để học tập trung phần Math & Science của ACT
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Muốn đạt trình độ đầu vào lớp ACT Complete Course