GMAT Complete Course

14.400.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Oct 02 - Nov 13

Thông tin khóa học:

Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi kiểm tra

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức tổng quát về 4 phần (Quant, Verbal, IR, Essay) của bài thi GMAT
 • Kỹ năng và chiến lược đối với các dạng câu hỏi của GMAT
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi GMAT thật
 • Hỗ trợ đăng ký thi GMAT

Khóa học bao gồm:

 • 18 buổi học kéo dài trong 6 tuần
 • 36 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành GMAT Quant với chủ đề đa dạng
 • 12 bài thực hành GMAT Verbal
 • 100 câu hỏi phần GMAT Integrated Reasoning
 • 1 bài kiểm tra giống như thi thật

Lý tưởng cho học viên:

 • Có trình độ GMAT 420 hoặc tương đương.
 • Mục tiêu đạt GMAT 600 hoặc cao hơn
 • Có 1.5 tháng để học tập trung GMAT
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Sẽ thi GMAT ngay sau khi khóa học kết thúc