GMAT Private Tutoring

21.600.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Sep 18 - Oct 30
Linh hoạt
Cấp tốc (có thể học 5 buổi/tuần)

Thông tin khóa học:

Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi cuối khóa

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Chương trình học thiết kế riêng theo yêu cầu
 • Thời khóa biểu linh hoạt, có lớp sáng, chiều, tối
 • Ôn tập những chủ đề học viên muốn nâng cao
 • Kỹ năng và chiến lược để đạt điểm GMAT cao nhất
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi GMAT thật
 • Hỗ trợ đăng ký thi GMAT

Khóa học bao gồm:

 • 18 buổi học kéo dài trong 6 tuần
 • 36 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành GMAT Quant với chủ đề đa dạng
 • 12 bài thực hành GMAT Verbal
 • 50 câu hỏi phần GMAT Integrated Reasoning
 • 1 bài kiểm tra thực hành giống như thi thật

Lý tưởng cho học viên:

 • Trình độ tương đương GMAT 500-550
 • Mục tiêu GMAT 650 hoặc cao hơn
 • Có 1.5 tháng để học tập trung GMAT
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Sẽ thi GMAT ngay sau khi khóa học kết thúc