GRE Quant

12.000.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

In-class
Quant Only

Thời gian:

Mon, Wed, Fri
Jun 10 - Jul 15
8:00 AM - 10:00 AM
2:00 PM - 4:00 PM
6:00 PM - 8:00 PM

Thông tin giáo viên:

location:District 3 Center

31 Võ Văn Tần, Tầng 4
Phường 6,
Quận 3
Hồ Chí Minh

Xem bản đồThời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi cuối khóa

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức tổng quát về phần Quantitative của bài thi GRE
 • Kỹ năng và chiến lược đối với các dạng câu hỏi của phần GRE Quant
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi GRE thật
 • Phiếu giảm học phí cho lớp GRE Verbal hoặc GRE Complete Course
 • Hỗ trợ đăng ký thi GRE

Khóa học bao gồm:

 • 15 buổi học kéo dài trong 5 tuần
 • 30 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành Problem Solving với chủ đề đa dạng
 • 12 bài thực hành Comparison
 • 1 bài kiểm tra cuối kỳ

Lý tưởng cho học viên:

 • Bắt đầu học GRE
 • Hoặc mục tiêu GRE Quant 165 trở lên
 • Chương trình đại học không sử dụng nhiều toán
 • Có 5 tuần để học tập trung phần Quant của GRE
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần