GRE Verbal

12.000.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

In-class
Verbal Only

Thời gian:

Mon, Wed, Fri
Jun 10 - Jul 15
9:00 AM - 11:00 AM
2:00 PM - 4:00 PM
6:00 PM - 8:00 PM

Thông tin giáo viên:

location:District 3 Center

31 Võ Văn Tần, Tầng 4
Phường 6,
Quận 3
Hồ Chí Minh

Xem bản đồThời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi cuối khóa

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức tổng quát về phần Verbal của bài thi GRE
 • Kỹ năng và chiến lược đối với các dạng câu hỏi của phần GRE Verbal
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi GRE thật
 • 500 từ thường gặp trong bài thi GRE
 • Phiếu giảm học phí cho lớp GRE Quant hoặc GRE Complete Course
 • Hỗ trợ đăng ký thi GRE

Khóa học bao gồm:

 • 15 buổi học kéo dài trong 5 tuần
 • 30 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 15 bài thực hành đọc hiểu GRE Practice Tests với chủ đề đa dạng
 • 9 bài thực hành hoàn thành câu Sentence Completion
 • 9 bài thực hành Sentence Equivalence
 • 1 bài kiểm tra cuối kỳ

Lý tưởng cho học viên:

 • Bắt đầu học GRE
 • Điểm TOEFL iBT Reading 25 hoặc IELTS Reading 7.0 trở lên
 • Có 5 tuần để học tập trung phần Verbal của GRE
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Muốn đạt trình độ đầu vào lớp GRE Complete Course