GRE Weekend

14.400.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Sat, Sun
Sep 30 - Nov 11

Thông tin khóa học:

 • View course syllabus
 • Học viên cần làm bài kiểm tra đầu vào nếu chưa thi GRE chính thức
Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi cuối khóa

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức tổng quát về 3 phần (Quant, Verbal, Essay) của bài thi GRE
 • Kỹ năng và chiến lược đối với các dạng câu hỏi của GRE
 • Ôn tập kiến thức cơ bản về toán, từ vựng, và đọc hiểu
 • 300 câu hỏi phần GRE Vocabulary
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi GRE thật
 • Hỗ trợ đăng ký thi GRE

Khóa học bao gồm:

 • 12 buổi học kéo dài trong 6 tuần
 • Mỗi buổi dài 3 tiếng
 • 36 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành GRE Quant với chủ đề đa dạng
 • 12 bài thực hành GRE Reading Comprehension
 • 1 bài kiểm tra giống như thi thật

Lý tưởng cho học viên:

 • Có trình độ GRE Verbal 140 điểm trở lên.
 • Mục tiêu đạt điểm GRE 310-320
 • Chỉ có thể học GRE vào cuối tuần
 • Có 6 tuần để học tập trung GRE
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Sẽ thi GRE ngay sau khi khóa học kết thúc