IELTS Foundation

14.400.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Jan 15 - Mar 01

Thông tin khóa học:

 • View course syllabus
 • Học viên cần làm bài kiểm tra đầu vào nếu chưa thi IELTS chính thức
Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi kiểm tra

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức tổng quát về bốn phần thi của bài thi IELTS
 • Cách phân tích và lập dàn ý phần Writing Task 1 và 2
 • Phiếu giảm học phí cho lớp IELTS Advanced Course
 • Hỗ trợ đăng ký thi IELTS

Khóa học bao gồm:

 • 18 buổi học kéo dài trong 6 tuần
 • 36 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 18 bài thực hành đọc hiểu IELTS với chủ đề đa dạng
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi IELTS thật
 • 300 từ vựng IELTS Listening thường gặp
 • 1 bài kiểm tra cuối kỳ

Lý tưởng cho học viên:

 • Có trình độ tương đương IELTS 5.5-6.0
 • Có 1.5 tháng để học tập trung IELTS
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Chưa cần thi IELTS sớm