IELTS Practice Test

750.000VNĐ

Thi thử 4 kỹ năng IELTS

Hình thức:

Giống như thi thật
Bốn kỹ năng IELTS

Thời gian:

8 giờ 30 sáng
Thứ Bảy hàng tuần

Thông tin giáo viên:

location:District 3 Center

31 Võ Văn Tần, Tầng 4
Phường 6,
Quận 3
Hồ Chí Minh

Xem bản đồThời khóa biểu

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 • Ngày thi thử

Mô tả bài thi

Học viên sẽ nhận được:

 • Điểm số 4 phần thi Listening, Reading, Speaking và Writing theo thang điểm 0-9
 • Phần thi Speaking và Writing do các giám khảo chấm thi từ Hội đồng Anh trực tiếp kiểm tra
 • Nhận xét chi tiết cho từng phần thi
 • Phiếu giảm học phí cho lớp IELTS Speaking & Writing

Bài thi bao gồm:

 • Reading: 60 phút
 • Listening: 30 phút
 • Speaking: 15 phút
 • Writing: 60 phút
 • Tổng thời gian: 3h

Lý tưởng cho học viên:

 • Có trình độ IELTS Reading & Listening 6 điểm trở lên
 • Muốn đánh giá trình độ 4 kỹ năng của IELTS
 • Luyện tập, làm quen với bài thi IELTS trước ngày thi thật