IELTS Reading & Listening II

10.800.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Học trên lớp
Reading & Listening nâng cao

Thời gian:

Ba, Năm, Bảy
Jul 10 - Sep 04
6:00 PM - 8:00 PM

Thông tin giáo viên:

location:District 3 Center

31 Võ Văn Tần, Tầng 4
Phường 6,
Quận 3
Hồ Chí Minh

Xem bản đồThời khóa biểu

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi kiểm tra

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Chương trình nâng cao phần Reading & Listening của bài thi IELTS
 • 300 từ vựng IELTS thường gặp trong phần Reading & Listening
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi IELTS thật
 • Phiếu giảm học phí cho lớp IELTS Speaking & Writing

Khóa học bao gồm:

 • 24 buổi học kéo dài trong 8 tuần
 • 48 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 18 bài thực hành nghe và đọc hiểu IELTS Practice Tests với chủ đề đa dạng
 • 1 bài kiểm tra cuối kỳ

Lý tưởng cho học viên:

 • Đã học xong lớp IELTS Reading & Listening I hoặc có trình độ tương đương IELTS 6.0
 • Có 2 tháng để học tập trung nâng cao Reading & Listening
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Muốn đạt trình độ đầu vào lớp IELTS Speaking & Writing