IELTS Speaking Test

450.000VNĐ

Thi thử IELTS Speaking

Hình thức:

Phỏng vấn trực tiếp
IELTS Speaking

Thời gian:

Thứ Bảy hàng tuần
Jul 07 - Sep 29
10:00 AM - 11:00 AM

Thông tin giáo viên:

location:District 3 Center

31 Võ Văn Tần, Tầng 4
Phường 6,
Quận 3
Hồ Chí Minh

Xem bản đồThời khóa biểu

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

  • Ngày thi thử

Mô tả bài thi

Học viên sẽ nhận được:

  • Điểm phần thi Speaking 0-9
  • Phần thi Speaking do các giám khảo chấm thi từ Hội đồng Anh trực tiếp kiểm tra
  • Nhận xét chi tiết cho từng từng kỹ năng Grammar, Vocabulary, Coherence, và Task Achievement
  • Phiếu giảm học phí cho lớp IELTS Speaking & Writing

Bài thi bao gồm:

  • Speaking: 15 phút

Lý tưởng cho học viên:

  • Có trình độ IELTS Reading & Listening 6 điểm trở lên
  • Muốn đánh giá trình độ phần IELTS Speaking của mình
  • Muốn luyện tập, làm quen với bài thi IELTS Speaking trước ngày thi thật