SAT Foundation

14.400.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Jan 15 - Mar 01

Thông tin khóa học:

Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi kiểm tra

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức cơ bản 3 phần Math, Reading, và Writing của bài thi SAT
 • Kỹ năng và chiến lược đối với các dạng câu hỏi của SAT
 • Phiếu giảm học phí cho lớp SAT Advanced Course
 • Hỗ trợ đăng ký thi SAT

Khóa học bao gồm:

 • 18 buổi học kéo dài trong 6 tuần
 • 36 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành SAT với chủ đề đa dạng
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi SAT thật
 • 2 kiểm tra giống như thi thật

Lý tưởng cho học viên:

 • Bắt đầu học SAT
 • Trình độ 1000-1100 điểm
 • Mục tiêu SAT 1200-1250 điểm
 • Có 1.5 tháng để học tập trung SAT
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Chưa cần thi SAT sớm