SAT Private Tutoring

18.000.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Jun 17 - Jul 29
Linh hoạt
Cấp tốc (có thể học 5 buổi/tuần)

Thông tin khóa học:

Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi kiểm tra

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Chương trình học thiết kế riêng theo yêu cầu
 • Kỹ năng và chiến lược để đạt điểm SAT cao nhất
 • Ôn tập những chủ đề học viên muốn nâng cao
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi SAT thật
 • Hỗ trợ đăng ký thi SAT

Khóa học bao gồm:

 • 18 buổi học kéo dài trong 6 tuần
 • 18 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành SAT Math với chủ đề đa dạng
 • 12 bài thực hành SAT Reading and Language Test
 • 2 bài kiểm tra giống như thi thật

Lý tưởng cho học viên:

 • Trình độ SAT tương đương 1300 điểm
 • Mục tiêu SAT 1400 hoặc cao hơn
 • Có 1.5 tháng để học tập trung SAT
 • Có thể giành hơn 8 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Sẽ thi SAT ngay sau khi khóa học kết thúc