TOEFL Private Tutoring

24.000.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Apr 15 - Jun 12
Linh hoạt
Cấp tốc (có thể học 5 buổi/tuần)

Thông tin khóa học:

 • View course syllabus
 • Học viên cần làm bài kiểm tra đầu vào nếu chưa thi TOEFL IBT chính thức
Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi cuối khóa

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Chương trình học thiết kế riêng theo yêu cầu
 • Ôn tập những chủ đề học viên muốn nâng cao
 • Kỹ năng và chiến lược để đạt điểm TOEFL iBT cao nhất
 • Hỗ trợ đăng ký thi TOEFL iBT

Khóa học bao gồm:

 • 24 buổi học kéo dài trong 8 tuần
 • 24 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 12 bài thực hành TOEFL iBT với chủ đề đa dạng
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi TOEFL iBT thật
 • 1 bài kiểm tra cuối kỳ giống như thi thật

Lý tưởng cho học viên:

 • Trình độ TOEFL Reading & Listening 22 điểm trở lên
 • Mục tiêu TOEFL iBT 100 hoặc cao hơn
 • Có 2 tháng để học tập trung TOEFL iBT
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Sẽ thi TOEFL ngay sau khi khóa học kết thúc