TOEFL Reading & Listening

14.400.000VNĐ

Lớp học còn chỗ

Hình thức:

Date:

Jan 15 - Mar 01

Thông tin khóa học:

 • View course syllabus
 • Học viên cần làm bài kiểm tra đầu vào nếu chưa thi TOEFL iBT chính thức
Thông tin giáo viên:

Thời khóa biểu


 • Lớp học
 • Lớp nghỉ
 • Thi kiểm tra

Mô tả khóa học

Học viên sẽ nhận được:

 • Kiến thức tổng quát phần Reading & Listening của TOEFL iBT
 • Kỹ năng và chiến lược đối với các dạng câu hỏi của phần Reading
 • Phương pháp ghi chép và tóm tắt bài giảng phần Listening
 • Phiếu giảm học phí cho lớp TOEFL Reading & Listening II

Khóa học bao gồm:

 • 18 buổi học kéo dài trong 6 tuần
 • 36 giờ học trực tiếp với giáo viên
 • 400 từ vựng TOEFL thường gặp
 • Luyện tập với các dạng câu hỏi từ bài thi TOEFL iBT thật
 • 36 bài thực hành đọc hiểu TOEFL Practice Tests với chủ đề đa dạng
 • 1 bài kiểm tra cuối kỳ

Lý tưởng cho học viên:

 • Có điểm TOEFL iBT Reading 16-17 điểm
 • Có 1.5 tháng để học tập trung phần Reading & Listening của TOEFL
 • Có thể giành hơn 10 tiếng để làm bài tập mỗi tuần
 • Chưa cần thi TOEFL iBT sớm