TOEFL Online Practice Test

600.000VNĐ

Thi thử Reading & Listening

Hình thức:

Trên máy tính
Giống như thi thật

Thời gian:

10 giờ sáng
Thứ Bảy hàng tuần

location:District 3 Center

31 Võ Văn Tần, Tầng 4
Phường 6,
Quận 3
Hồ Chí Minh

Xem bản đồThời khóa biểu

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

  • Ngày thi thử

Mô tả bài thi

Học viên sẽ nhận được:

  • Phiếu báo điểm Reading & Listening (0-30)
  • Nhận xét chi tiết cho từng phần thi

Bài thi bao gồm:

  • Bài kiểm tra Reading với thời gian 60 phút
  • Bài kiểm tra Listening trong 60 phút
  • Tổng thời gian thi là 2 giờ

Lý tưởng cho học viên:

  • Có trình độ TOEFL Reading & Listening 23 điểm trở lên
  • Muốn đánh giá trình độ Reading & Listening
  • Làm quen với bài thi TOEFL iBT trước ngày thi