TOEFL Online Practice Test

750.000VNĐ

Speaking & Writing Test

Hình thức:

Trên máy tính
Giống như thi thật

Thời gian:

10 giờ sáng
Thứ Bảy hàng tuần

location:District 3 Center

31 Võ Văn Tần, Tầng 4
Phường 6,
Quận 3
Hồ Chí Minh

Xem bản đồThời khóa biểu

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 • Ngày thi thử

Mô tả bài thi

Học viên sẽ nhận được:

 • Phiếu báo điểm Speaking & Writing (0-30)
 • Nhận xét chi tiết cho từng phần thi

Bài thi bao gồm:

 • 2 câu hỏi Speaking về các chủ đề quen thuộc
 • 4 câu hỏi Integrated Speaking kết hợp Listening và Speaking
 • 1 bài viết tóm tắt dạng báo cáo kết hợp Listening và Writing
 • 1 bài luận viết theo chủ đề cho trước
 • Thời gian thi là 1.5 giờ

Lý tưởng cho học viên:

 • Có trình độ TOEFL Reading & Listening 25 điểm trở lên
 • Muốn đánh giá trình độ Speaking & Writing
 • Làm quen với bài thi TOEFL iBT trước ngày thi