Các khóa học

Hãy chọn khóa học ACT online
thích hợp nhất

Bất kể là bạn muốn học ACT như thế nào hoặc có bao nhiêu thời gian cho ACT trước ngày thi, chúng tôi luôn có một khóa học ACT online phù hợp với trình độ và thời gian biểu của bạn. Với các lớp từ cơ bản đến nâng cao ACT Foundation, ACT Advanced Course, và ACT Private Tutoring, Campus® luôn có một chương trình luyện thi ACT online hoàn hảo dành cho riêng bạn.

CƠ BẢN

ACT Foundation

ACT
Foundation

@ 14.400.000đ

 • 36 giờ học trên lớp
  kéo dài 6 tuần
 • 18 buổi học kèm theo
  2 bài thi thử
 • Học cơ bản
  4 phần ACT

NÂNG CAO

ACT Advanced Course

ACT
Advanced Course

@ 16.200.000đ

 • 36 giờ học trên lớp
  kéo dài 6 tuần
 • 18 buổi học kèm theo
  2 bài thi thử
 • Học nâng cao
  4 phần của ACT

LINH HOẠT

ACT Tutoring

Private
Tutoring

@ 21.600.000đ

 • 36 giờ học trên lớp
  kéo dài 6 tuần
 • 18 buổi học kèm theo
  2 bài thi thử
 • Học 1 thầy 1 trò
  với chương trình riêng

Foundation Advanced Tutoring
Thích hợp cho Học viên bắt đầu
học ACT
Học viên có
mục tiêu ACT 30+
Học viên muốn
học riêng, cấp tốc
Số giờ học 36 giờ 36 giờ 36 giờ
Số bài thi thực hành 2 bài 2 bài 2 bài
Độ dài khóa học 6 tuần 6 tuần 6 tuần
Hình thức Online Online Online
Sĩ số 2-3 học viên 2-3 học viên 1 học viên
Sách & tài liệu
Đánh giá học tập
Sử dụng tài nguyên trực tuyến
Học phí 14.400.000đ 16.200.000đ 21.600.000đ
Chi tiết Chi tiết Chi tiết