Thi SAT hay ACT

SAT & ACT: Bạn chọn kỳ thi nào?

Các trường đại học và cao đẳng ở Hoa Kỳ chấp nhận cả hai kỳ thi khi xét tuyển hồ sơ xin nhập học và cấp học bổng. Bạn nên thi SAT hay ACT khi chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ? Chúng ta đều biết là các trường không giành sự ưu tiên hơn cho SAT hoặc ACT. Vì vậy sự lựa chọn SAT hay ACT hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng bạn sẽ làm bài thi nào tốt hơn.

Sự khác nhau cơ bản giữa SAT và ACT

SATACT
Math Một số câu đòi hỏi phải đọc kỹ và hiểu trước khi làm Phần lớn câu hỏi là khá dễ hiểu
Reading Chú trọng đến từ vựng hơn Sử dụng từ quen thuộc
Science Không có Có phần Science
Essay Tùy chọn, chú trọng đọc hiểu Tùy chọn, chú trọng khả năng viết
Thang điểm 400-1600 1-36

Lời khuyên của CAMPUS

Nếu bạn

Choose SAT
...Có khả năng giải những bài toán khó đòi hỏi sự suy nghĩ sâu
...Có vốn từ vựng tốt
...Không ưa thích phân tích câu hỏi sử dụng số liệu
...Có khuynh hướng cần nhiều thời gian để trả lời câu hỏi

→ Bạn có thể thích hợp hơn với SAT

✓ CAMPUS SAT Prep

Nếu bạn

Choose ACT
...Cảm thấy các câu hỏi toán khó luôn là trở ngại lớn
...Làm tốt các bài đọc hiểu với từ quen thuộc
...Có khả năng phân tích và suy luận dựa trên số liệu
...Có khuynh hướng hoàn thành các bài kiểm tra nhanh chóng

→ Bạn có thể thích hợp hơn với ACT

✓ CAMPUS ACT Prep