GMAT Resources

Bắt đầu học GMAT với
tài nguyên miễn phí của chúng tôi

Từ những bài thi thực hành GMAT, các tài liệu học GMAT mới nhất và các hội thảo GMAT, chúng tôi có tất cả những gì bạn cần để khởi đầu tiến trình chinh phục GMAT.

Các câu hỏi thường gặp về GMAT

GMAT là kỳ thi chuẩn hóa vào các chương trình cao học quản trị kinh doanh MBA hoặc cao học tài chính Master of Finance. GMAT kiểm tra kiến thức của thí sinh về Toán, Đọc hiểu, Suy luận tổng hợp, và Viết. Đây là bài kiểm tra có tính thời gian, và điểm số của mỗi thí sinh sẽ nằm trong khoảng 200-800. GMAT được chia làm 4 phần chính như sau:

Phần 1: Analytical Writing

 • Thang điểm: 0-6

 • Bao gồm 1 chủ đề bài luận

Thời gian: 30 phút
Điểm của bạn là trung bình cộng của điểm chấm bởi 2 giám khảo độc lập
Điểm Writing là điểm độc lập, không tính chung vào điểm tổng Total GMAT

Phần 2: Integrated Reasoning

 • Thang điểm: 1-8

 • Bao gồm 12 câu hỏi chia làm 4 loại: Multi-Source Reasoning, Graphics Interpretation, Two-Part Analysis, and Table Analysis

Thời gian: 30 phút
Tương tự điểm Writing, điểm phần IR là điểm độc lập được in riêng trên phiếu điểm

Phần 3: Quantitative Reasoning

 • Thang điểm: 0-60 (trong thực tế điểm dưới 7 và trên 51 là rất hiếm)

 • Bao gồm 37 câu hỏi chia làm hai loại chính là Data Sufficiency và Problem Solving

Thời gian: 75 phút
Bạn sẽ không được sử dụng máy tính khi thi phần Quantitative
Điểm Quantitative là một phần của điểm tổng Total GMAT Score

Phần 4: Verbal Reasoning

 • Thang điểm: 0-60 (trong thực tế điểm dưới 9 và trên 44 là rất hiếm)

 • Bao gồm 41 câu hỏi về Đọc hiểu (Reading Comprehension), Suy luận logic (Critical Reasoning), và Sửa lỗi câu (Sentence Correction)

Thời gian: 75 phút
Cùng với điểm Quantitative, điểm Verbal Reasoning sẽ được dùng để tính điểm tổng Total GMAT Score

GMAT là kỳ thi kiểu CAT (Computer Adaptive Test). Điều đó có nghĩa là điểm sổ của bạn phụ thuộc phần lớn vào mức độ khó của từng câu hỏi mà bạn trả lời.

Mỗi phần của GMAT (Quantitative & Verbal Reasoning) được chấm theo thang điểm 0-60. Điểm số cho hai phần này được kết hợp để tạo ra một điểm tổng Total GMAT Score từ 200-800.

Mỗi trường đại học sẽ đặt ra yêu cầu riêng về mức điểm GMAT cần thiết để được nhận vào trường. Phần lớn các chương trình MBA tại Mỹ, Canada, hoặc châu Âu yêu cầu GMAT 600-650. Bạn hãy liên lạc với trường mà bạn muốn nộp đơn để biết mức điểm bạn cần đạt được. Lưu ý tất cả các điểm GMAT mà bạn thi trong vòng 5 năm gần đây sẽ được gửi đi.

GMAT kéo dài 210 phút (3.5 tiếng) (kèm theo nghỉ giải lao tùy chọn 5 phút sau khi kết thúc phần Quant).

  • 30 phút cho bài luận (Analytical Writing)

  • 30 cho phần Suy luận tổng hợp (Integrated Reasoning)

  • 75 phút cho phần Toán (Quantitative Reasoning)

  • 75 phút cho phần Ngôn ngữ (Verbal Reasoning)

Ngày thi GMAT, địa điểm, và thông tin đăng ký có thể được tìm thấy tại trang web
http://www.mba.com/global/the-gmat-exam/register.aspx?WT.svl=HPregister.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thi bạn sẽ nhận được phiếu báo điểm chính thức (Official Score Report). Ngay sau khi và không hủy kết quả, bạn sẽ nhận được phiếu điểm không chính thức (Unofficial Score Report) có điểm Total GMAT Score và điểm phần Integrated Reasoning. Điểm bài luận chỉ có trên phiếu điểm chính thức.

Bạn có thể thi GMAT bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên bạn lưu ý khoảng cách giữa hai lần thi tối thiểu là 30 ngày. Tất cả điểm GMAT mà bạn thi trong vòng 5 năm trước đều sẽ được gửi đến các trường mà bạn sẽ nộp đơn.