GMAT Cafe

Học GMAT miễn phí

Hàng tuần vào tối thứ Năm, mời các bạn đến với Campus Café để học GMAT và thưởng thức cafe trong một buổi học miễn phí kéo dài 60 phút cùng các giáo viên GMAT hàng đầu của Campus.

Lớp học sắp đến


Thời gian
Thursday, Mar 10
6:30 PM - 7:30 PM
Địa điểm
79 Nguyen Dinh Chieu
District 3
Học phí
Miễn phí!
Các bạn hãy đăng ký trước để tham gia GMAT Cafe miễn phí vào tối thứ Năm của Campus.

Đăng ký

    Nếu có câu hỏi thêm về GMAT Cafe, các bạn có thể gửi e-mail tới info@campus.edu.vn. Campus sẽ trả lời các câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất.