Các khóa học

Hãy chọn khóa học GRE online
thích hợp nhất

Bất kể là bạn muốn học GRE như thế nào hoặc có bao nhiêu thời gian cho GRE trước ngày thi, chúng tôi luôn có một khóa học GRE online phù hợp với trình độ và thời gian biểu của bạn. Với các lớp GRE Complete Course, GRE Weekend, và GRE Private Tutoring, Campus® luôn có một chương trình luyện thi GRE online hoàn hảo dành cho riêng bạn.

TOÀN DIỆN

GRE Complete Course

Complete
Course

@ 14.400.000đ

 • 18 buổi học kèm theo
  2 bài thi thử
 • 3 buổi/tuần,
  mỗi buổi 90 phút
 • Học toàn diện
  cả Verbal và Quant

CUỐI TUẦN

GRE Weekend

GRE
Weekend

@ 14.400.000đ

 • 16 buổi học kèm theo
  2 bài thi thử
 • 2 buổi/tuần,
  mỗi buổi 90 phút
 • Complete Course
  học cuối tuần (T7, CN)

LINH HOẠT

GRE Private Tutoring

Private
Tutoring

@ 21.600.000đ

 • 18 buổi học kèm theo
  2 bài thi thử
 • 3 buổi/tuần,
  mỗi buổi 90 phút
 • Học 1 thầy 1 trò
  với chương trình riêng

Complete Weekend Tutoring
Thích hợp cho Học viên bắt đầu
học GRE
Học viên chỉ có thể
học GRE cuối tuần
Học viên muốn
học riêng, cấp tốc
Số giờ học 27 giờ 27 giờ 27 giờ
Số bài thi thực hành 2 bài 2 bài 2 bài
Độ dài khóa học 6 tuần 6 tuần 6 tuần
Hình thức Online Online Online
Sĩ số 2-3 học viên 2-3 học viên 1 học viên
Sách & tài liệu
Đánh giá học tập
Sử dụng tài nguyên trực tuyến
Học phí 14.400.000đ 14.400.000đ 21.600.000đ
Chi tiết Chi tiết Chi tiết