SAT mới 2016

Thay đổi về cấu trúc của SAT

Trước 03/2016 SAT

SAT mới (New SAT 2016)
Các phần thi Có bốn phần bắt buộc:

 1. Critical Reading
 2. Writing
 3. Math
 4. Essay
Có hai phần bắt buộc

 1. Evidence-Based Reading and Writing
  • Reading Test
  • Writing and Language Test
 2. Math

Và một phần tự chọn:

 • Essay
Essay Bắt buộc và được bố trí vào đầu bài thi SAT Tùy chọn và được bố trí vào cuối bài thi SAT
Tổng thời gian thi  3 giờ 45 phút
3 giờ (cộng thêm 50 phút cho phần Essay tự chọn)
Máy tính cầm tay  Được phép sử dụng cho toàn bộ phần Math
Chỉ được phép sử dụng cho một phần Math nhất định
Số đáp án lựa chọn 5 4

Thay đổi về nội dung

Trước 03/2016 SAT
Essay
 • Chỉ kiểm tra khả năng viết
 • Thí sinh trình bày quan điểm của mình (đồng ý/không đồng ý) về một quan điểm
Writing
 • Tên gọi cũ là Writing và là một phần có tính điểm độc lập. Điểm Writing bao gồm cả điểm phần Essay
 • Phần lớn câu hỏi phần Writing thuộc dạng sửa lỗi câu (Sentence Correction) của các câu riêng lẻ.
Reading
 • Tên cũ là 'Critical Reading' và là một phần có tính điểm độc lập
 • Câu hỏi gồm hai dạng: kiểm tra từ vựng (Sentence Completion) và đọc hiểu (Passage-based Reading Comprehension)
 • Các đoạn văn trong phần đọc hiểu không có hình ảnh kèm theo
 • Dạng bài đọc hiểu không xác định trước
Math
 • Câu hỏi về Hình học chiếm tỉ lệ 20%-30%
 • Không có câu hỏi về Lượng giác
 • Một số câu hỏi yêu cầu tư duy logic trừu tượng không có trong chương trình toán chính khóa

SAT mới (New SAT 2016)
Essay
 • Kiểm tra khả năng đọc, phân tích, và viết
 • Thí sinh viết bài luận phân tích một đoạn văn bằng cách sử dụng thông tin có trong đoạn văn đó
Writing
 • Tên mới là 'Writing & Language Test' và là một phần của 'Evidence-based Reading & Writing'. Điểm Essay không còn được tính chung trong phần này
 • Không còn phần sửa lỗi các câu đứng độc lập với nhau. Thay vào đó là sửa lỗi các câu của một đoạn văn (Passage-based Sentence Correction)
Reading
 • Tên mới là 'Reading Test' và là một phần thuộc 'Evidence-based Reading & Writing'
 • Chỉ còn câu hỏi đọc hiểu (Passage-based Reading Comprehension)
 • Một số bài đọc có bảng số liệu, đồ thị hoặc biểu đồ nhưng không có câu hỏi yêu cầu tính toán
 • Các bài đọc hiểu luôn bao gồm: 1 bài US/World Literature, 1 bài liên đến US History, 1 bài Social Sciences, 2 bài Natural Sciences
Math
 • Tỉ lệ câu hỏi Hình học giảm còn khoảng 10%
 • Có từ 1-2 câu hỏi Lượng giác (Trigonometry)
 • Các câu hỏi về khái niệm toán cơ bản trong chương trình trung học phổ thông và ứng dụng vào tình huống thực tế

So sánh độ dài và thời gian

Trước 03/2016 SAT

Phần thiThời gian (Phút)Số câu hỏi
Critical Reading 70 67
Writing 60 49
Essay 25 1
Math 70 54
Tổng 225' (3h 45') 171

SAT mới (New SAT 2016)

Phần thiThời gian (Phút)Số câu hỏi
Reading 65 52
Writing & Language 35 44
Essay (Tùy chọn) 50 1
Math 80 58
Tổng 180' (3h) hoặc 230' (3h 50') với Essay 154 (155 với Essay)

Thay đổi về cách tính điểm

Trước 03/2016 SAT
SAT mới (New SAT 2016)
Thang điểm tổng Từ 600 đến 2400 Từ 400 đến 1600
Điểm thành phần
 • Critical Reading: 200-800
 • Math: 200-800
 • Writing: 200-800
 • Essay: 1-6
 • Kết quả Essay được tính chung với Writing
 • Evidence-Based Reading & Writing: 200-800
 • Math: 200-800
 • Essay (tùy chọn): Điểm gồm cho 3 phần
  • Reading: 2-8
  • Analysis: 2-8
  • Writing: 2-8
 • Kết quả Essay được tính riêng
Điểm chia nhỏ thành phần Không Điểm theo nội dung trong từng phần thi
Câu trả lời sai Trừ -1/4 điểm Không trừ điểm

FAQ

Vì các trường tự quyết định là họ có yêu cầu điểm bài Essay hay không, Campus khuyên các em nên liên lạc với hội đồng tuyển sinh của trường nơi em sẽ nộp đơn để biết chính xác. Mặc dù là tự chọn, điểm bài luận tốt sẽ luôn là một ưu thế khi các em nộp đơn xin học bổng.
Campus có một đội ngũ giáo viên xây dựng chương trình có trình độ và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã giành nhiều tháng để nghiên cứu về những thay đổi của New SAT và phát triển các khóa luyện thi hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của phiên bản SAT 2016. Kể từ tháng 01 năm 2016, tất cả các lớp SAT tại Campus  đều sử dụng chương trình học mới này.