Digital SAT 2023

Thay đổi về cấu trúc của SAT

2016 SAT

SAT mới (Digital SAT 2023)
Các phần thi Có hai phần bắt buộc:

 1. Evidence-Based Reading and Writing
  • Reading Test
  • Writing and Language Test
 2. Math

Và một phần tự chọn:

 • Essay
Có hai phần bắt buộc

 1. Reading and Writing
 2. Math

Không còn phần tự chọn Esssay :

 • No Optional Essay
Essay Tùy chọn và được bố trí vào cuối bài thi SAT Không còn phần thi Essay
Tổng thời gian thi  3 giờ (cộng thêm 50 phút cho phần Essay tự chọn)
2 giờ
Máy tính cầm tay  Chỉ được phép sử dụng cho một phần Math nhất định
Được phép sử dụng cho toàn bộ phần Math
Số đáp án lựa chọn 4 4
Hình thức thi Thi trên giấy Thi trên máy tính

Thay đổi về nội dung

2016 SAT
Essay
 • Kiểm tra khả năng đọc, phân tích, và viết
 • Thí sinh viết bài luận phân tích một đoạn văn bằng cách sử dụng thông tin có trong đoạn văn đó
Writing
 • Tên gọi là 'Writing & Language Test' và là một phần của 'Evidence-based Reading & Writing'.
 • Sửa lỗi các câu của một đoạn văn (Passage-based Sentence Correction)
Reading
 • Tên là 'Reading Test' và là một phần thuộc 'Evidence-based Reading & Writing'
 • Chỉ còn câu hỏi đọc hiểu (Passage-based Reading Comprehension)
 • Một số bài đọc có bảng số liệu, đồ thị hoặc biểu đồ nhưng không có câu hỏi yêu cầu tính toán
 • Các bài đọc hiểu luôn bao gồm: 1 bài US/World Literature, 1 bài liên đến US History, 1 bài Social Sciences, 2 bài Natural Sciences
Math
 • Tỉ lệ câu hỏi Hình học khoảng 10%
 • Có từ 1-2 câu hỏi Lượng giác (Trigonometry)
 • Các câu hỏi về khái niệm toán cơ bản trong chương trình trung học phổ thông và ứng dụng vào tình huống thực tế
 • Có hai phần riêng biệt: một phần không sử máy tính và một phần được sử dụng máy tính

Digital SAT 2023
Essay
 • Không còn phần thi viết luận Essay
Writing
 • Tên mới là 'Writing' và là một phần của 'Reading & Writing'.
 • Sửa lỗi các câu của một đoạn văn (Passage-based Sentence Correction)
Reading
 • Tên mới là 'Reading Test' và là một phần thuộc 'Reading and Writing'
 • Các đoạn văn đọc hiểu ngắn hơn và mỗi đoạn văn chỉ có MỘT câu hỏi duy nhất
 • Một số bài đọc có bảng số liệu, đồ thị hoặc biểu đồ nhưng không có câu hỏi yêu cầu tính toán
 • Các bài đọc hiểu có chủ đề đa dạng hơn, mô phỏng nội dung sẽ gặp trong chương trình đại học
Math
 • Về nội dung đây là phần ít thay đổi nhất so với 2016 SAT
 • Các câu hỏi về khái niệm toán cơ bản trong chương trình trung học phổ thông và ứng dụng vào tình huống thực tế
 • Được sử dụng máy tính trong cả phần thi Math

So sánh độ dài và thời gian

2016 SAT

Phần thiThời gian (Phút)Số câu hỏi
Reading 65 52
Writing & Language 35 44
Essay (Tùy chọn) 50 1
Math 80 58
Tổng 180' (3h) hoặc 230' (3h 50') với Essay 154 (155 với Essay)

Digital SAT 2023

Phần thiThời gian (Phút)Số câu hỏi
Reading & Writing 64 54
Math 70 44
Tổng 134 phút (2 tiếng 14 phút) 98

Thay đổi về cách tính điểm

2016 SAT
Digital SAT 2023
Thang điểm tổng Từ 400 đến 1600 Từ 400 đến 1600
Điểm thành phần
 • Evidence-Based Reading & Writing: 200-800
 • Math: 200-800
 • Essay (tùy chọn): Điểm gồm cho 3 phần
  • Reading: 2-8
  • Analysis: 2-8
  • Writing: 2-8
 • Kết quả Essay được tính riêng
 • Reading & Writing: 200-800
 • Math: 200-800
Điểm chia nhỏ thành phần Không Điểm theo nội dung trong từng phần thi
Câu trả lời sai Không trừ điểm Không trừ điểm

FAQ

Campus có một đội ngũ giáo viên xây dựng chương trình có trình độ và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã giành nhiều tháng để nghiên cứu về những thay đổi của Digital SAT 2023 và phát triển các khóa luyện thi hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của phiên bản Digital SAT 2023. Kể từ tháng 01 năm 2023, tất cả các lớp SAT online tại Campus đều sử dụng chương trình học mới này.