Các khóa học

Hãy chọn khóa học TOEFL iBT
thích hợp nhất

Bất kể là bạn muốn học TOEFL iBT như thế nào hoặc có bao nhiêu thời gian cho TOEFL iBT trước ngày thi, chúng tôi luôn có một khóa học TOEFL iBT online phù hợp với trình độ và thời gian biểu của bạn. Với các lớp từ cơ bản đến nâng cao TOEFL Reading & Listening, TOEFL Speaking & Writing, và TOEFL Private Tutoring, Campus® luôn có một chương trình luyện thi TOEFL iBT online hoàn hảo dành cho riêng bạn.

CƠ BẢN

TOEFL Express

Reading
& Listening

@ 14.400.000đ

 • 36 giờ học trên lớp
  kéo dài 6 tuần
 • 18 buổi học kèm theo
  2 bài thi thực hành
 • Học tập trung
  Reading & Listening

NÓI VIẾT

TOEFL Master

Speaking
& Writing

@ 16.200.000đ

 • 24 giờ học trên lớp
  kéo dài 4 tuần
 • 12 buổi học kèm theo
  2 bài thi thực hành
 • Học tập trung phần
  Speaking & Writing

LINH HOẠT

TOEFL Tutoring

Private
Tutoring

@ 21.600.000đ

 • 36 giờ học trên lớp
  kéo dài 6 tuần
 • 18 buổi học kèm theo
  2 bài thi thử
 • Học 1 thầy 1 trò
  với chương trình học riêng

Reading & Listening Speaking & Writing Tutoring
Thích hợp cho Học viên bắt đầu
học TOEFL iBT
Học viên có điểm
Reading & Listening 24+
Học viên muốn
học riêng, cấp tốc
Số giờ học 36 giờ 24 giờ 36 giờ
Số bài thi thực hành 2 bài 2 bài 2 bài
Độ dài khóa học 6 tuần 4 tuần 6 tuần
Hình thức Online Online Online
Sĩ số 2-3 học viên 2-3 học viên 1 học viên
Sách & tài liệu
Đánh giá học tập
Sử dụng tài nguyên trực tuyến
Học phí 14.400.000đ 16.200.000đ 21.600.000đ
Chi tiết Chi tiết Chi tiết