4 cách để tăng nhanh điểm SAT

  • 4 ways to improve SAT score

Bạn muốn cải thiện điểm SAT của mình? Dưới đây là những thủ thuật đơn giản giúp bạn tiến gần hơn đến 1600:

  • Đừng ngại để trống - Mặc dù bạn không nên bỏ qua mọi câu trả lời mà bạn cảm thấy không chắc chắn, nhưng bạn sẽ không bị phạt vì không trả lời một câu hỏi. Nếu bạn hoàn toàn không biết lựa chọn nào là đúng, hãy để trống.
  • Bắt đầu nhanh, kết thúc chậm - Các câu hỏi trong bài thi SAT ngày càng khó dần, vì vậy đừng lãng phí nhiều thời gian cho việc tranh luận đầu tiên và tự đoán lần thứ hai.
  • Đoán thông minh - Nếu bạn có thể loại bỏ ít nhất một câu trả lời trong danh sách, bạn không nên để trống
  • Sử dụng đồng hồ của bạn - Theo dõi thời gian để bạn có thể biết được bạn nên dành bao nhiêu thời gian cho một vấn đề