6 cách tăng điểm SAT Reading

  • sat-reading-test

Bài kiểm tra Đọc hiểu SAT chiếm 50% số điểm của bạn trong phần Evidence-Based Reading and Writing của kỳ thi SAT. (Nửa còn lại đến từ Writing and Language Test).

SAT Reading luôn là phần thi khó nhất đối với các học sinh Việt Nam, nhưng nó không phải là không thể vượt qua. Không có công thức hoặc quy tắc cố định nào để ghi nhớ — bạn chỉ cần biết cách tiếp cận mỗi đoạn đọc.

Các chiến lược cần thiết sau đây sẽ giúp bạn có một điểm đọc SAT tuyệt vời

Mẹo đọc SAT để đạt điểm cao

1. Biết những gì sẽ xảy ra.
Bạn sẽ có 65 phút để đọc 5 đoạn văn (lấy từ văn học, lịch sử, nghiên cứu xã hội và khoa học tự nhiên) và trả lời tổng cộng 52 câu hỏi. Các câu hỏi sẽ yêu cầu bạn làm mọi thứ từ xác định nghĩa của từ trong ngữ cảnh, quyết định lý do tại sao tác giả đưa vào một chi tiết nhất định, tìm ý chính của toàn bộ đoạn văn, so sánh hai đoạn văn, hoặc thậm chí xác định thông tin trên biểu đồ.

2. Chọn thứ tự trả lời các câu hỏi của riêng bạn.
Các câu hỏi đọc không được trình bày theo thứ tự độ khó mà được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Đừng ngại bỏ qua một câu hỏi khó và đừng lo lắng nếu bạn không thể trả lời mọi câu hỏi.

3. Đọc những gì bạn cần.
Bạn không phải mất thời gian đọc từng từ trong đoạn văn và cố gắng trở thành chuyên gia về bất cứ chủ đề gì. Bạn có lối đi ngay trước mặt bạn. Vì vậy, hãy di chuyển qua lại giữa đoạn văn và các câu hỏi, chỉ tập trung vào những gì bạn cần thay vì sa lầy vào tất cả các chi tiết nhỏ.

4. Để lại ý kiến ​​của bạn ra bên cạnh.
Tất cả thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi có trong đoạn văn. Thông thường, trong một lớp học tiếng Anh, bạn được yêu cầu đưa ra ý kiến ​​của riêng mình, được hỗ trợ bởi văn bản. Không phải như vậy trong kỳ thi SAT. Hãy cẩn thận khi bạn thấy một câu hỏi có chứa từ suy luận, ngụ ý hoặc gợi ý. Câu trả lời có thể không được nêu trực tiếp trong văn bản, nhưng vẫn sẽ có rất nhiều bằng chứng ở đó để hỗ trợ câu trả lời chính xác.

5. Bài đọc gồm hai đoạn văn.
Một trong những đoạn văn khoa học hoặc lịch sử / nghiên cứu xã hội của bạn sẽ là một tập hợp hai đoạn văn — hai đoạn văn ngắn hơn về một chủ đề. Làm các câu hỏi về đoạn văn đầu tiên trước, câu hỏi về đoạn văn thứ hai thứ hai và câu hỏi về cả hai đoạn văn sau cùng. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian và giúp bạn không nhầm lẫn giữa hai đoạn văn khi bạn đang đánh giá các lựa chọn câu trả lời.

6. Trà lời câu hỏi Main Idean cuối cùng.
Đối với nhiều đoạn Đọc hiểu, câu hỏi đầu tiên sẽ hỏi một câu hỏi chung về ý chính hoặc mục đích của đoạn văn, quan điểm tường thuật hoặc sự thay đổi xảy ra trong đoạn văn. Những câu hỏi chung chung đó không nên làm trước vì bạn chưa đọc hết toàn bộ đoạn văn. Khi bạn đã hoàn thành hầu hết các câu hỏi khác, bạn sẽ có một ý tưởng thực sự tốt về các chủ đề tổng thể của đoạn văn đó.