Các môn thi SAT Subject

  • List of SAT Subjects

SAT Subject Tests là những kỳ thi giúp bạn có cơ hội thể hiện kiến thức và khả năng về một môn học cụ thể. Tương tự General SAT, các kỳ thi SAT Subject Tests được quản lý và tổ chức bởi College Board. SAT Subject Tests từ lâu đã là một phần quan trọng trong quá trình xét tuyển vào đại học tại Mỹ. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ tuyển sinh, thông thường các bạn sẽ chọn tối thiểu hai kỳ thi bất kỳ. Nếu trường yêu cầu số lượng và môn thi cụ thể, các bạn hãy làm theo hướng dẫn nhé.

Danh sách các kỳ thi SAT Subject Tests mà bạn có thể đăng ký thi

1. English Literature
2. US history
3. World History
4. Biology Ecological
5. Biology Molecular
6. Math Level 1
7. Math Level 2
8. Chemistry
9. Physics

Cách tính điểm SAT Subject Tests
Điểm số mỗi bài thi SAT Subject Tests được tính theo thang điểm từ 200 đến 800. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm và ngược lại sai sẽ mất ¼ điểm. Do các câu trả lời sau bị trừ điểm, các bạn phải hết sức thận trọng khi trả lời những câu hỏi mà các bạn không chắc chắn.

Mặc dù cùng được ra đề thi và quản lý bởi College Board, điểm bài thi SAT Subject Tests không phải là thông số để bạn có thể dùng để dự đoán kết quả thi General SAT.

Đăng ký dự thi SAT Subject Tests như thế nào?
Bạn phải đăng ký chậm nhất là năm tuần trước ngày thi. Thông tin hướng dẫn có trên trang web của College Board và việc đăng ký thi thực hiện online.

Các bạn hãy lựa chọn những môn thi mà bạn thấy yêu thích và có khả năng. Tuy nhiên bạn cũng cần tham khảo thông tin hướng dẫn của trường bạn sẽ nộp đơn; bạn hãy lựa chọn số lượng và môn thi SAT Subject Tests theo yêu cầu của trường.