Câu hỏi về Digital SAT

  • digital-sat

Có thể bạn đã nghe nói rằng College Board sẽ sớm đổi hình thức thi SAT từ bài thi giấy sang thi trên máy tính. Đó là một động thái thú vị đi đúng hướng. Nhưng nó cũng có thể có nghĩa là bạn có câu hỏi. Đây là những gì các thí sinh Việt Nam cần biết.

SAT có còn quan trọng không?

Chắc chắn là điểm SAT rất quan trọng đối với bộ hồ sơ tuyển sinh của bạn. Điểm SAT cao thể hiện trình độ của bạn với các trường đại học và giúp bạn nổi bật.

Mỗi năm, học sinh trên gần 200 quốc gia tham gia kỳ thi SAT để đăng ký vào các trường đại học ở Hoa Kỳ và hơn 80 quốc gia trên toàn cầu.

Mặc dù có sự khác biệt lớn về tiêu chuẩn chương trình giảng dạy, hệ thống chấm điểm và các khóa học, nhưng SAT vẫn tạo ra sự chênh lệch giữa các trường và giữa các vùng.

Trong năm học 2022, gần 90% học sinh quốc tế có điểm SAT xác nhận hoặc vượt quá điểm trung bình trung học của họ.

Khi nào SAT chuyển sang Digital SAT?

Tại Việt Nam học sinh sẽ thi Digital SAT trên máy tính lần đầu tiên vào kỳ thi ngày 11 tháng 3 năm 2023. Vì vậy, bạn sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị và làm quen với bài thi kỹ thuật số.

Hầu hết học sinh thi SAT lần đầu tiên vào mùa xuân năm lớp 11. Nếu bạn dự định nộp hồ sơ du học tại Mỹ hay các trường đại học Việt Nam thì bạn sẽ thi Digital SAT trên máy tính.

Nội dung bài thi Digital SAT hoàn toàn tương tự như bài thi SAT trên giấy, chỉ thay đổi hình thức thi là làm trên máy tính thay vì trên giấy đúng không?

Digital SAT trên máy tính không phải là bản sao của bài thi SAT trên giấy. College Board đã thiết kế Digital SAT thành một trải nghiệm thi tốt hơn cho bạn.

Điều gì giữ nguyên?

  • Vẫn đo lường kiến ​​thức và kỹ năng quan trọng nhất đối với các trường đại học.
  • Vẫn được chấm trên thang điểm 1600.
  • Vẫn tổ chức tại các trường học hoặc trung tâm kiểm tra với sự có mặt của giám thị (không ở nhà). Các trung tâm kiểm tra sẽ tiếp tục mở cửa cho tất cả học sinh, không chỉ những học sinh đã đăng ký vào trường đó.
  • Vẫn cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên thực hành miễn phí, đẳng cấp thế giới.
  • Vẫn hỗ trợ tất cả học sinh, kể cả những học sinh cần chỗ ở trong ngày thi.

Điều gì đang thay đổi?

  • Bạn sẽ làm bài thi SAT trên máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.
  • Bạn sẽ làm bài kiểm tra ngắn hơn, khoảng 2 giờ thay vì 3 giờ.
  • Bạn sẽ có những đoạn đọc ngắn hơn thay vì một vài đoạn văn dài.
  • Bạn sẽ được phép sử dụng máy tính của mình trong toàn bộ phần toán và có một máy tính được tích hợp ngay trong ứng dụng kiểm tra kỹ thuật số.