Công cụ của Digital SAT

  • SAT Device

Bài thi SAT mới hoàn toàn được thực hiện bằng kỹ thuật số, bạn sẽ thi SAT trên máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, sử dụng ứng dụng bài kiểm tra kỹ thuật số được xây dựng tùy chỉnh có tên Bluebook. Định dạng kỹ thuật số mới này cho phép các công cụ trực tuyến được tích hợp sẵn sẽ giúp bạn vượt qua bài kiểm tra.

Công cụ số 1: Đánh dấu để đánh giá

Ứng dụng Bluebook bao gồm tùy chọn gắn cờ các câu hỏi, điều này có thể hữu ích khi bỏ qua các câu hỏi tốn thời gian và quay lại chúng sau khi bạn hoàn thành mô-đun. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể quay lại và giải các câu hỏi trong cùng học phần mà bạn đang làm.

Công cụ số 2: Đồng hồ đếm ngược

Nếu bạn là kiểu người muốn biết chính xác mình còn bao nhiêu thời gian cho một học phần, bạn có thể để tính năng này chạy toàn thời gian. Nếu đồng hồ đếm ngược làm bạn mất tập trung hoặc lo lắng, bạn có thể giấu nó đi. Dù bằng cách nào, công cụ sẽ cảnh báo bạn khi mô-đun còn năm phút. Bằng cách đó, bạn có thể đảm bảo tất cả các câu hỏi của mình đều được trả lời kịp thời.

Công cụ số 3: Máy tính vẽ đồ thị tích hợp

Bài thi SAT kỹ thuật số không có phần không có máy tính và máy tính có sẵn cho bất kỳ câu hỏi nào trong mô-đun toán học. Lưu ý rằng bạn vẫn được phép mang theo máy tính của riêng mình nếu muốn – bạn chỉ cần đảm bảo rằng nó đáp ứng các nguyên tắc được nêu dưới đây.

Công cụ số 4: Bảng tham khảo toán học

Ứng dụng Bluebook bao gồm tùy chọn hiển thị bảng tham chiếu với các công thức phổ biến mà bạn có thể cần. Một số câu hỏi toán học sẽ kiểm tra khả năng sử dụng các phương trình để tìm câu trả lời của bạn và tài liệu tham khảo này sẽ hữu ích cho những vấn đề đó. Hãy nhớ rằng không phải mọi bài toán đều cần đến máy tính và bài toán về công thức là ví dụ hoàn hảo cho điều này.

Công cụ số 5: Khả năng chú thích

Trong bài thi SAT kỹ thuật số, bạn có thể đánh dấu bất kỳ phần nào của câu hỏi và để lại cho mình một ghi chú.

Khi nào bạn có thể sử dụng công cụ chú thích? Giả sử bạn gặp một câu hỏi phân tích bài đọc có đề cập đến một thuật ngữ không quen thuộc. Bạn có thể đánh dấu thuật ngữ đó và quay lại khi bạn nhớ định nghĩa hoặc khi bạn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về nó và loại bỏ các lựa chọn.