Đặt mục tiêu Digital SAT

  • SAT Goals

Bước đầu tiên trong kế hoạch học Digital SAT vững chắc là đặt điểm mục tiêu của bạn. Điểm mục tiêu của bạn là điểm có nhiều khả năng giúp bạn được chấp nhận vào tất cả các trường trong danh sách đăng ký vào đại học của bạn.

Để tính ra điểm mục tiêu của bạn, hãy bắt đầu bằng cách tìm ra điểm SAT phần trăm thứ 25 và 75 cho mỗi trường bạn đăng ký. Những điểm số này đại diện cho 50 phần trăm điểm trung bình của học sinh được chấp nhận vào một trường nhất định. Nói cách khác, điểm phần trăm 50 trung bình của trường đại diện cho điểm trung bình của những học sinh mới được nhận vào trường.

Ví dụ: nếu bạn đạt điểm ở phân vị thứ 75, bạn đã đạt điểm cao hơn 75% số người đăng ký vào một trường nhất định. Nếu bạn đạt điểm ở phân vị thứ 25, bạn đã đạt điểm cao hơn 25% số người đăng ký. Phần trăm điểm của bạn càng cao thì cơ hội được chấp nhận của bạn càng cao!

Vậy làm thế nào để bạn tìm được điểm SAT trung bình 50% của một trường? Trước tiên, hãy thực hiện tìm kiếm trên Google cho “tên trường muốn đăng ký”. Sau đó, nhấp vào liên kết đến trang yêu cầu tuyển sinh của trường, nơi bạn sẽ tìm thấy một bảng liệt kê điểm SAT phần trăm thứ 25 và 75 của trường bạn.

Khi bạn tra cứu điểm phần trăm thứ 25 và 75 của mỗi trường mà bạn đăng ký trên Google, hãy thêm những điểm đó vào một biểu đồ. Chỉ cần điền tên tất cả các trường của bạn, sau đó thêm dữ liệu điểm SAT cập nhật khi bạn tìm thấy từ website của từng trường.

Sau khi bạn hoàn thành biểu đồ điểm của mình, hãy tìm điểm phần trăm thứ 75 cao nhất trên bảng của bạn. Điều này thể hiện điểm số mục tiêu của bạn. Tại sao? Bởi vì là điểm cao nhất trong bảng xếp hạng của bạn, điểm phần trăm thứ 75 cao nhất có nhiều khả năng giúp bạn được nhận vào tất cả các trường trong danh sách của bạn!