Để làm tốt SAT Grammar

  • sat grammar section

Bạn đang gặp một số rắc rối với phần ngữ pháp SAT? Phần này thoạt đầu có thể cảm thấy dễ dàng, nhưng phần ngữ pháp SAT có rất nhiều cách khiến bạn mất tự tin. Dưới đây là những cách tốt nhất để bạn có thể tự tin trong phần ngữ pháp SAT.

1. Đọc thường xuyên
Cách tốt nhất để cải thiện “cảm giác” của bạn đối với ngữ pháp là đọc những thứ đúng ngữ pháp! Đi lấy một cuốn sách! Điều này cũng sẽ cải thiện kỹ năng phần Đọc SAT của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn với điểm SAT Verbal của mình, bạn nên chọn đọc một cuốn sách ngay lập tức.

2. Biết các Quy tắc Ngữ pháp
Ít nhất, bạn nên biết:

  • The parts of speech
  • Singular/plural conjunctions of verbs
  • The difference between adjectives and adverbs
  • Verb tenses and forms
  • Pronouns (and how they relate to their antecedents)
  • Pronoun cases
  • How to use punctuation marks, specifically: . , : ; ( ) –
  • The difference between an independent clause and a dependent clause
  • Parallelism

3. Thực hành nhận biết các quy tắc
Bây giờ bạn đã biết các quy tắc, đã đến lúc thực hành xác định quy tắc nào mà một câu hỏi đang hỏi bạn. Khi bạn hoàn thành các bài kiểm tra thực hành, hãy thử xác định quy tắc mà nó hỏi bạn trước khi trả lời. Nếu bạn đang làm qua một cuốn sách thực hành, hãy kiểm tra xem bạn có gặp đúng loại vấn đề khi kiểm tra câu trả lời của mình không. Có phải câu hỏi về sự lựa chọn động từ không? Chấm câu? Nhận ra điều gì sai trong một câu cũng có giá trị như biết cách sửa chữa nó. Bạn có thể ghi nhớ mọi quy tắc, nhưng nếu bạn không biết khi nào nên áp dụng quy tắc đó, bạn sẽ quay lại ngay từ đầu.

4. Biết cách SAT thử lừa bạn
Ngữ pháp SAT yêu thích các thủ thuật của nó. Một trong những mục yêu thích của nó là tạo khoảng cách giữa các phần quan trọng của câu với nhau. Một cách để chống lại điều này là loại bỏ các từ và cụm từ không cần thiết khỏi câu cho đến khi bạn không còn những thứ cần thiết. Ví dụ: nếu bạn phát hiện một số tính từ hoặc cụm từ ngoặc đơn không cần thiết trong một câu dài khó hiểu, bạn nên gạch bỏ chúng để làm cho câu dễ quản lý hơn. Một cách khác là theo dõi các phần của câu bạn cần (đại từ và tiền thân, động từ và chủ ngữ, v.v.) và kiểm tra chúng với nhau, bỏ qua phần còn lại của câu.

5. Thực hành Bài kiểm tra Ngữ pháp SAT!
Bây giờ, bạn đã đặt tất cả cơ sở để nắm vững phần Ngữ pháp SAT… bây giờ bạn chỉ cần thực hiện một số bài kiểm tra! Xem những gì phù hợp với bạn và cách những câu hỏi này so sánh với những gì bạn mong đợi. Thực hành sẽ giúp bạn tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của mình. Làm quen với bài kiểm tra cũng sẽ tăng tốc độ trả lời câu hỏi, độ chính xác và sự tự tin của bạn!