Điểm SAT bao nhiêu là tốt

  • Good SAT scores

Mặc dù có nhiều trường không bắt buộc điểm SAT hoặc ACT, điểm số các kỳ thi chuẩn hóa này vẫn là một yếu tố quan trọng trong quá trình xét tuyển. Trong số các bài thi chuẩn hóa, SAT rất phổ biến và được chấp nhận rộng rãi. Theo College Board, năm 2019 có số lượng kỷ lục 2.2 triệu thí sinh dự thi SAT, với mức điểm trung bình 1059. Sau đây là danh sách 10 trường có mức điểm SAT trung bình cao nhất tại Mỹ.

1. Carnegie Mellon University

Average SAT score: 1450
U.S. News Rank: 25

2. Columbia University

Average SAT score: 1450
U.S. News Rank: 3

3. Vanderbilt University

Average SAT score: 1450
U.S. News Rank: 15

4. Harvard University

Average SAT score: 1460
U.S. News Rank: 2

5. Johns Hopkins University

Average SAT score: 1470
U.S. News Rank: 10

6. Washington University in St. Louis

Average SAT score: 1470
U.S. News Rank: 19

7. Harvey Mudd College

Average SAT score: 1490
U.S. News Rank: 23

8. University of Chicago

Average SAT score: 1490
U.S. News Rank: 6

9. Massachusetts Institute of Technology

Average SAT score: 1500
U.S. News Rank: 3

10. California Institute of Technology

Average SAT score: 1530
U.S. News Rank: 12