Digital SAT có dễ hơn không

  • SAT Digital Easier

Bài thi SAT trên máy tính (Digital SAT) sẽ bắt đầu tại Việt Nam vào ngày thi 11/03/2023

Với việc SAT đang chuyển đổi từ giấy sang máy tính thi câu hỏi “Bài thi Digital SAT có dễ hơn không?” là điều bình thường. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến trải nghiệm và điểm thi của các bạn?

Theo hướng dẫn của College Board thi Digital SAT sẽ tiếp tục đánh giá các kỹ năng và kiến ​​thức quan trọng đối với sự sẵn sàng và thành công ở bậc đại học của các thí sinh. Digital SAT cũng sẽ có cùng mức độ nghiêm ngặt như SAT hiện tại.” Nói cách khác, Digital SAT không được thiết kế để dễ hơn SAT trên giấy.

Tuy nhiên, Digital SAT bớt căng thẳng hơn và dễ tiếp cận hơn đối với học sinh. Bài thi sẽ ngắn hơn, học sinh sẽ có nhiều thời gian hơn cho mỗi câu hỏi và nội dung trong bài thi SAT sẽ được trình bày trực tiếp hơn.

Các đoạn văn trong SAT Reading và Writing sẽ ngắn hơn và các câu hỏi trong cả hai phần của bài thi sẽ ngắn gọn hơn. Đối với nhiều sinh viên, điều đó có nghĩa là các câu hỏi sẽ dễ hiểu hơn.

Digital SAT cũng cung cấp các công cụ và tài nguyên mà phiên bản cũ không có. Trong kỳ thi Digtal SAT học sinh có thể đánh dấu các câu hỏi để quay lại sau thay vì phải lật đi lật lại tập sách kiểm tra. Học sinh cũng sẽ có tùy chọn hiển thị hoặc ẩn đồng hồ đếm ngược trên màn hình kiểm tra của mình để cảnh báo khi sắp hết thời gian.

Một phần thưởng khác là trong phần Toán, học sinh có được một máy tính vẽ đồ thị tích hợp mà họ có thể sử dụng trong toàn bộ phần, mặc dù học sinh vẫn có thể mang theo máy tính của riêng mình nếu muốn. Học sinh cũng sẽ nhận được một bảng tham khảo kỹ thuật số bao gồm các công thức phổ biến và họ sẽ có tùy chọn sử dụng giấy nháp để giải các bài toán.

Tóm lại: SAT kỹ thuật số không được thiết kế để dễ hơn SAT trên giấy. Tuy nhiên, một số thay đổi đối với SAT kỹ thuật số có thể giúp học sinh tiếp cận bài thi, làm bài thi và nhận điểm dễ dàng hơn.