Digital SAT có khó hơn không

  • Digital-SAT-vs-Paper-SAT

Bắt đầu từ 11/03/2023 các thí sinh tại Việt Nam sẽ làm bài thi SAT trên máy tính, thay vì trên giấy như trước đây.

Digital SAT có khó hơn không? Như chúng tôi đã đề cập ở bài trước, nội dung của bài thi Digital SAT không được thiết kế để dễ hơn hoặc khó hơn bài thi trên giấy. Mức độ chặt chẽ và nội dung đánh giá năng lực thí sinh vẫn sẽ tương tự như cũ. Tuy nhiên, việc thay đổi sang định dạng thi trên máy tính có thể tạo ra thách thức đối với một số người dự thi.

Đầu tiên, Digital SAT sử dụng bài kiểm tra thích ứng với trình độ của từng thí sinh. Đó là việc xác định độ khó của các câu hỏi trong phần tiếp theo sẽ dựa trên kết quả của thí sinh đã làm ở phần trước đó trong bài kiểm tra. Kiểm tra thích ứng có thể làm cho bài kiểm tra trở nên khó khăn hơn đối với một số học sinh tùy thuộc vào trình độ học tập của họ.

Học sinh thi Digital SAT cũng sẽ phải học cách truy cập và sử dụng Bluebook, một ứng dụng thi kỹ thuật số, trước ngày thi. Mặc dù College Board cung cấp hướng dẫn sử dụng Bluebook, nhưng việc tải xuống và học cách sử dụng Bluebook có thể tốn thời gian và quá sức đối với một số học sinh.

Ngoài ra, những thí sinh cần mượn máy tính từ trường học hoặc trung tâm kiểm tra của họ để làm bài kiểm tra sẽ phải dành thêm thời gian để yêu cầu thiết bị và xác minh rằng họ đủ điều kiện để mượn thiết bị.

Cũng có khả năng xảy ra sự cố kỹ thuật khi đang làm bài thi trên máy tính. Ví dụ, nếu kết nối Internet bị lỗi hoặc ứng dụng kiểm tra gặp sự cố, học sinh sẽ bị gián đoạn trong quá trình kiểm tra. Mặc dù College Board giải thích rằng điểm số của học sinh sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những khó khăn kỹ thuật, nhưng sự gián đoạn như thế này có thể gây thêm căng thẳng cho trải nghiệm kiểm tra vốn đã khó khăn.