Digital SAT Reading & Writing

  • Digital SAT Reading and Writing

Bắt đầu từ kỳ thi ngày 11/03/2023, SAT sẽ được tổ chức thi trên máy tính tại Việt Nam.

Phần Reading & Writing của Digital SAT rất khác so với phần này của bài thi SAT trên giấy. Và khi hình thức và nội dung thi thay đổi thì cách luyện thi SAT cũng phải thay đổi.

Một bài kiểm tra mới cần các chiến lược mới

Là các chuyên gia luyện thi, chúng tôi khuyên bạn áp dụng một vài chiến lược nhanh để giúp bạn vượt qua phần Reading & Writing của Digital SAT.

Chiến lược 1: Sử dụng nội dung câu hỏi để thu hẹp trọng tâm của bạn

Bởi vì mỗi đoạn văn chỉ dành cho một câu hỏi duy nhất, nên phần lớn các chi tiết trong đoạn văn có thể không liên quan. Để tránh lãng phí thời gian và chất xám, bất cứ khi nào bạn gặp một câu hỏi mới, đừng đi thẳng vào đoạn văn; thay vào đó, hãy đọc câu hỏi trước và tóm tắt mục tiêu của nó, để bạn biết mình cần tìm gì. Sau đó, khi bạn đọc đoạn văn, bạn có thể lọc ra tất cả những thứ thừa và xác định chính xác những gì bạn cần để trả lời câu hỏi.

Chiến lược 2: Dễ trước khó sau

Tùy thuộc vào điểm mạnh và điểm yếu của bạn, một số loại câu hỏi sẽ khó hơn những câu hỏi khác, đòi hỏi nhiều thời gian hơn, tập trung hơn hoặc chỉ cần kiểm tra kỹ hơn. Bởi vì các câu hỏi hiện có thứ tự có thể dự đoán được, bạn có thể thực hiện một trong hai cách để làm cho trải nghiệm làm bài kiểm tra dễ quản lý hơn một chút.

Bạn có thể hoàn thành những câu hỏi khó nhất, thu hút sự chú ý nhất trước. Đây là một sự kết hợp tốt cho những sinh viên thấy rằng họ bắt đầu bài kiểm tra một cách mạnh mẽ, có lẽ nhờ vào lượng adrenaline tăng mạnh, nhưng sau đó ngày càng khó tập trung hơn khi bài kiểm tra tiếp tục. Ví dụ: nếu một trong số những sinh viên này thấy câu hỏi về sắc thái lập luận của tác giả khá khó, nhưng họ có thể lướt qua bất kỳ câu hỏi về từ vựng nào, họ có thể chọn bỏ qua một số câu hỏi đầu tiên, đi thẳng đến các câu hỏi về Thông tin và Ý tưởng.

Hoặc bạn có thể làm những thứ dễ dàng trước. Đây là một sự kết hợp tốt cho những sinh viên có một vài cảm giác bồn chồn khi bắt đầu bài kiểm tra, nhưng những sinh viên này sẽ làm tốt hơn khi họ có thể khởi động lần đầu bằng một vài câu hỏi dễ.

Một cách nữa là bạn có thể vẫn làm lần lượt các câu hỏi theo thứ tự. Tuy nhiên nếu gặp câu hỏi khó trong lần đọc đầu tiên, bạn có thể đánh dấu và sẽ quay trở lại sau khi đã hoàn thành các câu tiếp theo.

Chiến lược 3: Xác định loại câu hỏi, sau đó sử dụng đúng cách tiếp cận

Khi bạn đến với một câu hỏi kiểm tra, hãy xác định kỹ năng mà câu hỏi đang kiểm tra, sau đó sử dụng phương pháp cụ thể cho từng loại câu hỏi có liên quan. Trước đây chúng tôi đã đề cập đến một số cách tiếp cận mà bạn sẽ cần cho các loại câu hỏi khác nhau của phần Reading & Writing.

Nó là một câu hỏi từ vựng? Tìm manh mối trong đoạn văn giúp bạn dự đoán câu trả lời.

Đây có phải là một câu hỏi chuyển tiếp? Đọc toàn bộ ngữ cảnh và xác định các mẩu thông tin liên quan như thế nào.

Đây có phải là loại câu hỏi tổng hợp tu từ mới, trong đó bạn được cung cấp một danh sách thông tin có dấu đầu dòng và được yêu cầu tổng hợp nó cho một mục đích cụ thể không? Bạn thậm chí không cần phải đọc thông tin gạch đầu dòng.