Khác nhau giữa SAT và SAT Subject

  • sat-vs-subject-test

Các trường đại học sử dụng Bài kiểm tra SAT và Bài kiểm tra Chủ đề SAT, ở các mức độ khác nhau, làm yếu tố tuyển sinh khi đánh giá đơn đăng ký của bạn. Điểm khác biệt lớn nhất là không giống như SAT, kiểm tra kiến ​​thức tổng quát và suy luận, SAT Subject Test được thiết kế để đo lường kiến ​​thức trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như sinh học, lịch sử, tiếng Pháp hoặc toán học.

Chuẩn bị bài kiểm tra: SAT và các môn SAT

Vì thành tích của bạn trong SAT Subject Test có thể mang lại lợi thế cho việc nộp đơn vào đại học của bạn (và đôi khi xác định được lớp nào bạn sẽ học trong năm đầu tiên ở trường đại học), nên điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị. Hãy nhớ rằng chuẩn bị cho SAT không giống như chuẩn bị cho SAT Subject Test. Đây là những gì bạn cần xem xét.

1. Lên kế hoạch trước.
Bạn không thể thi SAT và SAT Subject Test vào cùng một ngày thi. Nhưng bạn có thể thực hiện 3 SAT Subject Test trong một ngày. Tuy nhiên, không phải tất cả các môn học đều được cung cấp vào mỗi ngày thi, vì vậy hãy kiểm tra lịch thi cẩn thận.

Bạn không chắc nên thi những môn nào? Không giống như SAT, thành tích của bạn trong các khóa học trung học là một chỉ số khá tốt về các SAT Subject Test mà bạn sẽ đạt thành tích tốt nhất. Vì vậy, hãy cân nhắc thực hiện các bài kiểm tra liên quan đến các lớp học mà bạn đang theo học.

2. Làm SAT Subject Test sau khi hoàn thành lớp trung học liên quan.
Bài kiểm tra chủ đề SAT nhằm phản ánh những gì bạn đang học ở trường, vì vậy bạn nên thực hiện chúng ngay sau khi kết thúc các lớp học tương ứng ở trường trung học. Ví dụ: thi SAT Văn học sau khi hoàn thành khóa học Văn học Anh ngữ AP khi các thông tin chi tiết về lớp học vẫn còn mới trong tâm trí bạn.

3. Biết chính xác những gì mong đợi.
SAT Subject Test là bài thi trắc nghiệm, giống như SAT, nhưng mỗi môn học đều có các dạng câu hỏi và hướng đi riêng. (Ví dụ: SAT Chemistry có hướng dẫn đặc biệt.) Đừng chuẩn bị trước cho những gì bạn sẽ phải đối mặt. Hãy xem bộ sách luyện thi SAT Subject Test của Campus để biết các bài ôn tập môn học, chiến lược làm bài kiểm tra, bài tập và bài kiểm tra thực hành. Các câu hỏi thực hành cũng có sẵn từ College Board.

4. Trau dồi chiến lược làm bài kiểm tra của bạn.
Cũng giống như SAT, các chiến lược làm bài kiểm tra (cùng với việc ôn tập môn học) sẽ giúp bạn đạt điểm cao hơn trong Bài kiểm tra Chủ đề SAT. Các giáo viên luyện thi của Campus có thể giúp bạn xây dựng một chiến lược chiến thắng để giải các Đề thi SAT Subject Test mà bạn chọn.