Nộp đơn sớm Early Application

  • SAT early application

Bạn có cơ hội được nhận cao hơn nếu bạn nói rõ với trường rằng đó là lựa chọn hàng đầu của bạn? Cơ hội có lợi cho bạn nếu bạn nộp đơn sớm hơn hầu hết các sinh viên khác?

Hóa ra là như vậy. Có, việc nộp đơn sớm sẽ làm tăng khả năng được chấp nhận của bạn, giả sử bạn là sinh viên đủ tiêu chuẩn. Có một số lý do giải thích cho điều này, vì vậy chúng ta hãy xem xét một số tỷ lệ được tuyển sinh vào đại học và việc nộp đơn sớm ảnh hưởng như thế nào đến chúng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là mỗi trường đại học đều khác nhau và bạn sẽ cần nghiên cứu các trường đại học bạn chọn để xác định những gì họ cung cấp để được nhập học sớm.

Đại học Harvard có lựa chọn quyết định sớm - hãy nhớ rằng đây là thỏa thuận ràng buộc mà bạn sẽ tham gia nếu được chấp nhận. Đối với khóa 2027, tỷ lệ chấp nhận quyết định sớm của Harvard là 7,6%. Đây có vẻ không phải là một con số tốt, nhưng so với tỷ lệ nhập học trung bình thì đúng là như vậy! Harvard chỉ thừa nhận 2,6% tổng số sinh viên đăng ký nhập học chính quy. Điều đó có nghĩa là Harvard chấp nhận số lượng ứng viên đăng ký thông qua quyết định sớm nhiều gấp 3 lần so với thông qua tuyển sinh thông thường.

Đại học Virginia đưa ra cả quyết định sớm và hành động sớm. Trường này cũng ưu tiên những người nộp đơn sớm nhưng ưu tiên những người nộp đơn sớm. Tỷ lệ chấp nhận của UVA đối với các ứng dụng thông thường là 13,4%. Tỷ lệ chấp nhận hành động sớm của họ cao hơn một chút ở mức 16,6% và cao hơn đáng kể đối với quyết định sớm ở mức 24,4%! Vì vậy, tại UVA, khả năng bạn được chấp nhận khi nộp hồ sơ quyết định sớm cao gần gấp đôi so với việc nộp hồ sơ quyết định thông thường.