Phần Math của Digital SAT

  • Digital SAT Math

Thay đổi rõ ràng nhất của phần Toán trong Digital SAT là việc loại bỏ phần không sử dụng máy tính. Thay vì các phần dùng máy tính và không dùng máy tính, Toán giờ đây được chia thành hai mô-đun như phần Reading & Wriring và máy tính sẽ được phép trả lời tất cả các câu hỏi. Máy tính Desmos và bảng tham khảo thậm chí sẽ có sẵn trong chính ứng dụng Bluebook. Một thay đổi khác liên quan đến việc sắp xếp các câu hỏi trả lời tự do. Những câu hỏi này nằm ở cuối trong phiên bản cổ điển nhưng được xen kẽ trong cả hai học phần toán học trong phiên bản kỹ thuật số.

Theo như các khái niệm, không có gì quá khác biệt: các hàm (tuyến tính, bậc hai, hữu tỉ và hàm mũ), hình học phẳng và tọa độ, một số thống kê và xác suất, và một ít lượng giác độ và radian. Tuy nhiên, một số câu hỏi cuối cùng trong phần Toán có xu hướng khiến một số học sinh ngạc nhiên vì chúng có thể rất khó!

Như bạn có thể tưởng tượng, việc luyện thi SAT cũng đã thay đổi. Học sinh có quyền truy cập vào các công cụ xem trước và bốn bài thi SAT thực hành thông qua ứng dụng Bluebook, yêu cầu phải có tài khoản College Board. Các công cụ xem trước là một cách tuyệt vời để bạn cảm nhận về dạng bài thi và các loại câu hỏi mà bạn sẽ gặp, vì chúng trông giống như bài thi thật.

Mặc dù các bài thi thử chính thức được tính thời gian và tính điểm giống như bài thi thật nhưng số lượng bài thi cũng bị hạn chế. Bạn không nên sử dụng chúng để học mà hãy lưu chúng cho mục đích chẩn đoán hoặc để làm việc với gia sư. Chỉ nhận chúng khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ để dành cho chúng thời gian và năng lượng mà bạn có thể dành cho thực tế. Cũng giống như bài kiểm tra chính thức, bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản College Board để xem điểm của mình. Từ đó, bạn có thể xem từng câu hỏi dù bạn trả lời đúng hay sai và có tùy chọn xem phần giải thích cho câu trả lời đúng.

Vì vậy, bạn có thể sử dụng tài liệu luyện thi cho kỳ thi SAT hiện tại không? Đúng! Dạng câu hỏi sẽ khác trong bài thi SAT kỹ thuật số, nhưng bạn vẫn được kiểm tra trên các khái niệm và kỹ năng giống nhau. Bạn cũng có thể tìm thấy các tài nguyên bổ sung để chuẩn bị cụ thể cho kỳ thi SAT mới. Hãy đăng ký các khóa luyện thi SAT online của Campus để đạt điểm SAT cao nhất.