Phần Math của Digital SAT

  • Digital SAT Math

Phần Math của bài thi Digital SAT trên máy tính sẽ kiểm tra nhiều nội dung giống như bài thi SAT trên giấy và bút chì. Phần toán sẽ chủ yếu tập trung vào đại số, từ hệ phương trình đến hàm, kèm theo một số hình học cơ bản, với trọng tâm là tam giác, đường tròn và lượng giác. Hầu hết tất cả các chủ đề đều là những chủ đề mà học sinh trung học học trong năm lớp 10 và 11.

SAT có xu hướng trình bày các khái niệm toán học trong các tình huống thực tế. Ví dụ, tỷ lệ và tỷ lệ có thể được kiểm tra trong các câu hỏi liên quan đến thu nhập của công ty hoặc các phần của công thức. Học sinh sẽ được kỳ vọng hiểu được sự thay đổi theo cấp số nhân (chẳng hạn như với lãi suất) và biến thiên tuyến tính (chẳng hạn như trong thu nhập ròng). Một khi học sinh biết được kịch bản nào thường xuất hiện với các phương pháp toán học nhất định, những câu hỏi này sẽ trở nên dễ đoán hơn nhiều.

Học sinh sẽ vẫn cần thực hiện chuyển đổi đơn vị và tính toán tốc độ thay đổi theo cấp số nhân và tuyến tính. Họ cũng sẽ cần đưa ra kết luận dựa trên dữ liệu đồ họa hoặc dạng bảng. Chẳng hạn, SAT có thể yêu cầu một kết luận hợp lý dựa trên một cuộc khảo sát dẫn đến giá trị trung bình.

SAT cũng trình bày “Toán nâng cao”, bao gồm các bài toán kiểm tra các khái niệm như giá trị tuyệt đối, số vô tỷ, bậc hai và căn thức. Những chủ đề này vẫn thuộc phạm trù đại số và vẫn là những khái niệm mà học sinh thường học trong năm lớp 10 và 11. Cũng xin lưu ý rằng cách gọi "nâng cao" có thể gây hiểu nhầm, vì không phải lúc nào nó cũng gợi ý câu hỏi khó hơn.

Thay đổi đầu tiên của Digital SAT liên quan đến việc sử dụng máy tính. Hiện tại, bài thi SAT trên giấy chia làm hai phần, trong đó có phần toán gồm 20 câu hỏi không thể sử dụng máy tính bỏ túi. Còn đối với Digital SAT, phần Math chỉ có một phần duy nhất và học sinh được phép sử dụng máy tính bỏ túi ngay từ đầu.

Thay đổi đáng chú ý thứ hai liên quan đến công nghệ: toán học hiện được thực hiện trên màn hình vì đây là bài kiểm tra kỹ thuật số. Học sinh có nhiều trải nghiệm trên màn hình, nhưng giải các câu hỏi toán học trên màn hình lại mang đến một trải nghiệm khác, đặc biệt đối với những học sinh thích đánh dấu các bài toán một cách trực quan. Đối với một số người, việc chuyển sang màn hình sẽ là một sự điều chỉnh và họ có thể cần thử các phương pháp khác nhau trước khi chọn phương pháp cho phép họ tối đa hóa điểm của mình. Việc chuẩn bị sớm cho SAT có thể cần thiết đối với những người cảm thấy không thoải mái với định dạng này. Học sinh có thể cần vẽ lại các hình hoặc sơ đồ trên giấy nháp được cung cấp.

Tóm lại, phần Toán của Digital SAT không có gì khác biệt về nội dung câu hỏi. Nhiều câu hỏi được phát hành trông giống với các câu hỏi trong bài kiểm tra hiện tại. Tuy nhiên, việc cung cấp bài kiểm tra ở định dạng kỹ thuật số sẽ là một thay đổi lớn, có thể yêu cầu học sinh chuẩn bị sớm hơn. Các khóa luyện thi Digital SAT online của Campus sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt nhất.