Quản lý thời gian thi Digital SAT

  • Digital SAT Time

Mặc dù nội dung và kỹ năng vẫn giữ nguyên nhưng bài thi SAT kỹ thuật số sẽ ngắn hơn, chỉ hơn 2 giờ một chút, cộng thêm 10 phút nghỉ giải lao.

Đối với bài thi SAT kỹ thuật số mới, chỉ có hai phần là Đọc & Viết và Toán. Phần Đọc & Viết có hai mô-đun và phần Toán cũng có hai mô-đun. Mô-đun đầu tiên trong mỗi chủ đề chứa các câu hỏi nhằm xác định mức độ thành thạo của bạn trong chủ đề đó. Mô-đun thứ hai điều chỉnh cấp độ câu hỏi dựa trên số câu trả lời đúng trong mô-đun đầu tiên. Định dạng thích ứng này có nghĩa là mỗi bài kiểm tra được cá nhân hóa, khiến việc dự đoán và tính điểm trở nên khó khăn hơn.

Một yếu tố nhất quán là mỗi phần đều dài khoảng một giờ. Bạn sẽ trả lời 98 câu hỏi trong khoảng 2 giờ.

Bắt đầu với bài thi SAT kỹ thuật số mới, bạn sẽ thấy đồng hồ đếm ngược trên màn hình của mình. Điều này sẽ giúp bạn có thể kiểm tra thời gian của mình trong suốt kỳ thi. Nhưng hãy cẩn thận đừng để nó làm bạn mất tập trung! Hãy tập trung vào các câu hỏi trước mắt và nếu bạn đã luyện tập thì bạn sẽ ổn thôi.

Chúng ta hãy xem lượng thời gian bạn sẽ có cho mỗi câu hỏi của bài thi SAT kỹ thuật số. Đọc có hai phần, mỗi phần 32 phút (hãy nhớ, phần thứ hai chứa các câu hỏi được điều chỉnh) và Viết có hai phần, mỗi phần 32 phút, tổng cộng là 64 phút. Với 27 câu hỏi cho mỗi học phần, hoặc tổng cộng 54 câu hỏi, bạn chỉ mất hơn một phút cho mỗi câu hỏi trong phần Đọc & Viết.

Toán cũng có hai mô-đun. Mỗi học phần có thời lượng 35 phút và bao gồm 22 câu hỏi. Toàn bộ học phần Toán có 44 câu hỏi và bạn có 70 phút để trả lời. Như vậy bạn sẽ có khoảng 1 phút rưỡi cho mỗi câu hỏi trong phần Toán.

Có lẽ bạn đã nhận ra rằng bất kể bạn thi SAT nào, sự chuẩn bị là yếu tố then chốt dẫn đến thành công. Bạn càng quen thuộc với thời gian và hình thức của bài kiểm tra thì bạn càng có cơ hội suy nghĩ kỹ hơn về câu trả lời và tăng điểm của mình.