SAT Superscore là gì

  • stanford-test-policy-example

Hãy tưởng tượng bạn đã thi SAT hai lần, một lần vào mùa xuân và một lần vào mùa thu. Lần thứ hai, điểm Đọc và Viết của bạn tăng 80 điểm, nhưng điểm Toán của bạn lại thấp hơn 10 điểm. Các trường đại học lấy điểm cao nhất của SAT ở mỗi phần của bạn, ngay cả khi chúng từ các bài kiểm tra khác nhau. Nhiều trường đại học tuân theo chính sách điểm Superscore khuyến khích sinh viên nộp tất cả điểm thi, và một số trường yêu cầu điều đó. Điều này cho phép họ xem và xem xét điểm phần cao nhất một cách nhất quán và công bằng trên tất cả các ứng viên.

Mặc dù nhiều trường đại học sử dụng SAT Superscoring, nhưng bạn luôn nên xem chính sách sử dụng điểm SAT cho từng trường đại học trong danh sách của mình. Bạn thường có thể tìm thấy chính sách này trên trang web tuyển sinh, thường là trong phần “yêu cầu ứng tuyển”.

Sự khác nhau giữa Superscoring and Score Choice

College Board cung cấp Score Choice ™, cho phép học sinh chọn điểm số hoặc tập hợp điểm số mà họ muốn gửi đến một trường đại học. Với Score Choice ™, học sinh có thể kiểm soát phiếu báo điểm nào, theo ngày thi, sẽ được gửi đến mỗi trường đại học.