Tại sao chuyển sang Digital SAT

  • Digital-SAT-2023-min

Việc chuyển đổi bài thi SAT từ giấy và bút chì sang bài kiểm tra kỹ thuật số trên máy tính (Digital SAT) là một bước tiến lớn. Vậy tại sao College Board lại thực hiện thay đổi này? SAT đang chuyển sang thi trên máy tính vì hai lý do chính: thuận tiện hơn cho thí sinh dự thi và dễ tổ chức thi hơn cho các trung tâm khảo thí. Nó cũng là một nỗ lực làm cho bài thi SAT phù hợp hơn với tình hình mới sau COVID-19.

Nhiều thay đổi đối với định dạng và nội dung của SAT được thiết kế để làm cho bài thi dễ tiếp cận hơn đối với học sinh. Digital SAT sẽ có thời gian ngắn hơn, các đoạn đọc sẽ ngắn gọn hơn, các câu hỏi sẽ trực tiếp hơn và học sinh sẽ có quyền truy cập vào nhiều loại công cụ kỹ thuật hỗ trợ hơn. Mục tiêu của những thay đổi này là hợp lý hóa quy trình làm bài kiểm tra và mang đến cho học sinh trải nghiệm kỳ thi mượt mà hơn.

SAT cũng đang thay đổi để giữ cho kỳ thi phù hợp. Học sinh ngày nay đang học và kiểm tra nhiều hơn bằng các thiết bị kỹ thuật số; việc chuyển sang SAT kỹ thuật số được thiết kế để giúp bài thi phù hợp hơn với những trải nghiệm học tập này. Những thay đổi đối với SAT cũng nhằm mục đích giúp học sinh lập kế hoạch tốt hơn cho tương lai của mình. Để làm được điều này, nội dung và hình thức của cả hai phần SAT sẽ tập trung hơn vào việc đánh giá những gì học sinh cần biết để thành công ở đại học và nghề nghiệp sau này.

Một điểm mới nữa đối với SAT kỹ thuật số: học sinh sẽ nhận được hướng dẫn nghề nghiệp và đại học được cá nhân hóa hơn khi nhận được phiếu điểm chính thức. Ngoài thông tin về các trường cao đẳng bốn năm, sinh viên cũng sẽ nhận được các tài nguyên để kết nối họ với các trường cao đẳng hai năm tại địa phương và các chương trình đào tạo lực lượng lao động. Họ cũng sẽ nhận được thông tin về hiệu suất bài kiểm tra của họ có thể liên quan đến các lựa chọn nghề nghiệp cụ thể như thế nào. College Board đang thực hiện những cải tiến này đối với báo cáo điểm số nhằm giúp học sinh đưa ra quyết định sáng suốt hơn về tương lai của mình!