Tại sao điểm SAT thấp

  • how sat is scored

Giả sử bạn đã làm bài thi SAT vào tháng 6 và đạt 50 trên 58 câu hỏi trong phần Toán với số điểm là 550.

Bạn muốn có điểm cao hơn, vì vậy bạn đã thi lại SAT vào tháng 10. Bạn trả lời đúng 51 trong số 58 câu hỏi toán với số điểm là 530. Số câu hỏi bạn trả lời đúng tăng lên nhưng điểm số của bạn lại giảm xuống.

Đây có phải là một sai lầm? Bạn có nên đánh giá lại bài kiểm tra của mình không? Chắc là không. Trừ khi bạn trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn, điểm của bạn là chính xác.

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Sự khác biệt về độ khó

Mặc dù College Board làm việc rất chuyên tâm để phát triển các bài kiểm tra có cùng mức độ khó, một số phiên bản của SAT khó hơn một chút so với các phiên bản khác.

Trong ví dụ trên, phần Toán của bài thi SAT đầu tiên khó hơn một chút so với phần Toán của bài thi thứ hai, vì vậy các câu hỏi trong bài thi đầu tiên đáng giá hơn một chút. Đây là cách chúng tôi đảm bảo điểm số là công bằng cho tất cả học sinh, bất kể họ đã thi SAT nào.

Và đó là lý do tại sao bạn giành được 550 cho 50 câu trả lời đúng trên phiên bản khó hơn và 530 cho 51 câu trả lời đúng trên phiên bản dễ hơn.

Quy trình cho điểm

Để đảm bảo điểm của một phần từ bất kỳ kỳ thi SAT nào cũng tương đương với điểm phần đó từ bất kỳ kỳ thi SAT nào khác, bất kể mức độ khó của nó, College Board sử dụng một phương pháp gọi là “cân bằng”. Cân bằng là một quy trình thống kê được chấp nhận rộng rãi được sử dụng cho tất cả các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa. Nó đảm bảo rằng điểm số là công bằng và hợp lệ cho tất cả các thí sinh.

Một số người nhầm lẫn giữa "đánh đồng" với "chấm điểm trên một đường cong", nhưng nó không giống nhau. Khi một bài kiểm tra được cho điểm trên một đường cong, điểm của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào cách những người khác thực hiện trong bài kiểm tra. Điểm SAT của bạn chỉ dựa trên cách bạn thực hiện. Nó không bao giờ bị ảnh hưởng bởi thành tích của các học sinh khác.